Абітурієнту — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Ліцензовані обсяги та вартість навчання для здобувачів вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра

 

Спеціальність Освітня програма Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Денна форма

навчання

Заочна

форма

навчання

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 30 0 1р 10м 0 18000,00 0
081 Право Право 30 0 1р 10м 0 23600,00 0
231 Соціальна робота Соціальна робота 30 0 1р 10м 0 20400,00 0

 

 

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок з предметів НМТ за денною формою здобуття освіти

 

Код та назва спеціальності Назва освітньої програми НМТ-2022 К1, К2, К3 Мотиваційний лист
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1. Українська мова 0,35 МЛ

2. Математика
3. Історія України
Іноземна мова
Біологія
Фізика
Хімія

0,4
0,25
0,25
0,2
0,2
0,2
081 Право Право 1. Українська мова 0,35 МЛ
2. Математика
3. Історія України
Іноземна мова
Біологія
Фізика
Хімія
0,25
0,4
0,4
0,25
0,25
0,25
231 Соціальна робота Соціальна робота

1. Українська мова

2. Математика
3. Історія України
Іноземна мова
Біологія
Фізика
Хімія

0,35
0,25
0,4
0,4
0,25
0,25
0,25
МЛ

Етапи вступної кампанії для вступників на 1 курс освітнього ступеня молодшого бакалавра
(денна форма навчання)

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів – з 01 липня 2023 р.

Реєстрація заяв вступників – з 19 липня 2023 р. до 18:00 31 липня 2023 р

Реєстрація заяв на участь у співбесідах – з 19 липня 2023 р. до 18:00 25 липня

Строки проведення інститутом співбесід: 26-29 липня 2023 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих – 10 серпня 2023 р.

Термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів) вступниками, які отримали рекомендацій – до 30 серпня 2023 р.

Термін зарахування вступників – до 01 вересня 2023 р.

Перелік документів для вступу

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі – сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ. У разі наявності даних різних років та іспитів вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу, визначений цим Порядком;
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄВІ / ЄФВВ);
 • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до Університету або будь-якого іншого закладу вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

У заяві вступники вказують:

 • ступінь вищої освіти;
 • основу вступу;
 • конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації, декількох освітніх програм в межах спеціальності);
 • форму здобуття освіти;
 • інформацію про вступника.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії. Зміст заяви в паперовій формі відповідає змісту заяви в електронній формі.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см, а також електронне фото не менше 120 пікселів за шириною та 150 пікселів за висотою.

Порядок прийому заяв та документів для вступу на навчання за ступенем молодшого бакалавра

Вступники для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня.

Для подання заяв в електронній формі вступник реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресоюhttps://vstup.edbo.gov.ua/. Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у порядку, визначеному законодавством.

У паперовій формі документи для вступу подаються лише в таких випадках:

 1. У разі подання іноземного документа про освіту;
 2. У разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 3. У разі подання заяви на вступ до або після встановлених цим Порядком строків роботи електронних кабінетів вступників;
 4. У разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Порядок прийому заяв та документів для вступу на навчання за ступенем молодшого бакалавра

Перелік документів для вступу

Строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Перелік вагових коефіцієнтів оцінок з предметів НМТ

Вартість навчання та ліцензовані обсяги

Програми вступних випробувань

Розклади вступних випробувань


Ступінь молодшого бакалавра – новий освітній продукт у системі вищої освіти України. У 2023 році ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» втретє оголошує набір вступників на навчання за коротким циклом (два роки) з отриманням освітнього ступеня молодшого бакалавра.

Обсяг освітньої програми, яку пропонується виконати здобувачу вищої освіти, становить 120 кредитів ЄКТС. Його основу складають дисципліни, які дають змогу здобути ґрунтовні теоретичні знання та необхідні практичні вміння й навички для роботи за фахом.

Переваги здобуття освіти за ступенем молодшого бакалавра:
1) термін навчання – 2 роки;
2) доступна вартість.

Диплом молодшого бакалавра дає змогу обрати найбільш вигідний для себе варіант:
- розпочати професійну діяльність за обраним фахом;
- продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, але також за скороченим терміном навчання (2 роки) і здобути ступінь бакалавра відповідної спеціальності.

Вичерпну інформацію щодо вступу на навчання за ступенем молодшого бакалавра можна отримати за телефонами Приймальної комісії:

+38(066) 65-00-787
+38(096) 49-10-895