Програми вступних випробувань — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
  • Головна
  • Вступ до інституту
  • Програми вступних випробувань

Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід

Молодший бакалавр та бакалавр на основі повної загальної середньої освіти,  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Математика

Історія України

Українська мова

Іноземна мова

Хімія

Фізика

Біологія

Магістр на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Співбесіда з іноземної мови

Програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра) згідно з наказом МОН №411 від 28.03.2019 року 

Фаховий іспит