Вакансії — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Науковий співробітник

Завдання та обов'язки, опис робіт, коментарі: організовує науково-дослідну роботу Інституту; публікує проведені наукові дослідження; підбірає та супроводжує роботи, що подаються на премії різного рівня (державні, іменні, регіональні, молодих вчених тощо); готує проекти організаційно-розпорядчих документів з питань компетенції Відділу організації науково-дослідної роботи; організовує та надає методологічну допомогу в проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, інших заходів Інституту тощо.

Докладніше

Завідувач відділу організації науково-дослідної роботи

Завдання та обов'язки, опис робіт, коментарі: організовує роботу приймальної комісії Інституту; готує план та графік приймальної комісії; щороку розробляє та затверджує Правила прийому до Інституту тощо.

Докладніше

Заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи

Завдання та обов'язки, опис робіт, коментарі: організовує поточне і перспективне планування навчально-методичної та науково-дослідної роботи інституту; координує роботу науково-педагогічного персоналу, а також розробку навчально-методичної та наукової документації; здійснює контроль за якістю: навчального процесу, навчальним навантаженням; забезпечує своєчасне складання, затвердження, представлення звітної документації тощо.

Докладніше