Склад Приймальної комісії — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
 • Головна
 • Приймальна комісія
 • Склад Приймальної комісії

Склад Приймальної комісії

Голова Приймальної комісії – директор ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», д.ю.н., доцент Литвин Іван Іванович.
Заступник голови Приймальної комісії – заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи, к.ю.н., доцент Шаркова Ганна Юріївна.
Відповідальний секретар Приймальної комісії – доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук Супрун Володимир Миколайович.
Уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв – інженер з комп’ютерних систем Равська Людмила Василівна.
Члени Приймальної комісії:

 • Фомічов Костянтин Сергійовича - доцента кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидата філософських наук;
 • Чернявська Алла Ігорівна - старшого викладача кафедри публічного управління та адміністрування;
 • Швець Роман Юрійович - старшого викладача кафедри публічного та приватного права
 • Коваленко Вікторія Володимирівна – інспектор навчально-методичного відділу;
 • Косенко Володимир Дмитрович - доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидата філософських наук;
 • Копай Анастасія Георгіївна - голова Студентської ради;
 • Ломоносова Людмила Борисівна - завідувач навчального-методичного відділу;
 • Степанов Павло Леонідович - завідувач кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент;
 • Тернавська Тетяна Анатоліївна – завідувач кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук;
 • Чернега Тетяна Володимирівна – інспектор навчально-методичного відділу;
 • Чудінович Тетяна Володимирівна - інспектор з виховної роботи;
 • Гонтар Ольга Сергіївна - науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи;
 • Шинкаренко Алла Василівна - завідувач кафедри обліку та оподаткування, кандидат економічних наук.