Склад Приймальної комісії — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
 • Головна
 • Приймальна комісія
 • Склад Приймальної комісії

Склад Приймальної комісії

Голова Приймальної комісії – директор ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», д.ю.н., доцент Литвин Іван Іванович.
Заступник голови Приймальної комісії – заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи, к.ю.н., доцент Шаркова Ганна Юріївна.
Відповідальний секретар Приймальної комісії – завідувач кафедри філософських та гуманітарних дисциплін, к.філол.н., доцент Чорноус Оксана Вячеславівна.
Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії – науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи Марчак Катерина Валеріївна.
Уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв – інженер з комп’ютерних систем Равська Людмила Василівна.
Члени Приймальної комісії:

 • Зеленко Інна Павлівна – голова фахової атестаційної комісії з права;
 • Степанов Павло Леонідович – голова фахової атестаційної комісії з права;
 • Шинкаренко Алла Василівна – голова фахової атестаційної комісії з обліку і оподаткування;
 • Ніколаєва Світлана Петрівна – голова фахової атестаційної комісії з фінансів, банківської справи та страхування;
 • Косенко Володимир Дмитрович – голова фахової атестаційної комісії з соціальної роботи;
 • Акімова Наталія Володимирівна – голова предметної екзаменаційної комісії з української мови та літератури;
 • Кошолап Валентина Валентинівна – голова предметної екзаменаційної комісії з математики;
 • Цигульський Сергій Миколайович – голова предметної екзаменаційної комісії з історії України;
 • Дубенко Олександр Іванович – голова предметної екзаменаційної комісії з іноземної мови;
 • Колотуха Олександр Васильович – голова предметної екзаменаційної комісії з географії;
 • Тернавська Тетяна Анатоліївна – голова предметної екзаменаційної комісії з хімії;
 • Марчак Катерина Валеріївна – голова предметної екзаменаційної комісії з біології;
 • Антоненко Олена Іванівна – інспектор навчально-методичного відділу;
 • Коваленко Вікторія Володимирівна – інспектор навчально-методичного відділу;
 • Чернега Тетяна Володимирівна – інспектор навчально-методичного відділу;
 • Романюк Олена Анатоліївна – завідувач бібліотеки;
 • Літвінова Яна Володимирівна – голова Студентської ради.