Склад Приймальної комісії — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Склад Приймальної комісії 2023

Голова Приймальної комісії, уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв – директор ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», доктор юридичних наук, професор Литвин Іван Іванович.
Заступник голови Приймальної комісії – заступник директора з навчально-наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент Шаркова Ганна Юріївна.
Відповідальний секретар Приймальної комісії – завідувач кафедри обліку та оподаткування, кандидат економічних наук Шинкаренко Алла Василівна.
Члени Приймальної комісії:
– Скрябіна Дар’я Сергіївна – професор кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент;
– Заставська Лариса Павлівна – професор кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, професор;
– Акімова Наталія Володимирівна – доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, доктор психологічних наук, доцент;
– Щербина Віта Вікторівна – професор кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, доктор соціологічних наук, доцент;
– Нестеренко Тамара Сергіївна – доцент кафедри обліку та оподаткування, кандидат педагогічних наук;
– Фільштейн Володимир Леонідович – відповідальна особа за організацію роботи з питань запобігання проявам корупції, кандидат юридичних наук, доцент;
– Праля Олександр Олександрович – голова Студентської ради, здобувач вищої освіти за спеціальністю 081 Право (група ДП-120).