«Ви запитуєте – ми відповідаємо» — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
  • Головна
  • «Ви запитуєте – ми відповідаємо»

«Ви запитуєте – ми відповідаємо»

Що турбує вступника та його батьків?

Ще під час навчання в школі або гімназії учні та їхні батьки замислюються над тим, що робити далі після одержання свідоцтва про загальну середню освіту. Виникає чимало запитань: який шлях обрати? Де навчатися? Яка професія буде затребуваною на ринку праці через 5-7 років? Як не помилитися з вибором? Відповіді на них шукають більшість майбутніх вступників, і ми можемо їм у цьому допомогти.

На сторінці нашого сайту ми відповідаємо на запитання про вступну кампанію 2022 року, роботу приймальної комісії, умови прийому та подальше навчання в Кропивницькому інституті державного та муніципального управління.

Просимо надсилати Ваші запитання на електронну адресу інституту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або приймальної комісії Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія нашого інституту докладе максимальних зусиль, щоб вступники мали найоперативнішу інформацію. Гадаємо, що це буде додатковим чинником, який вплине на Ваш вибір ЗВО.

Бажаємо успішного вступу до омріяного закладу вищої освіти!

Через війну класичне ЗНО скасовано, але для вступу на бакалаврський ступінь потрібно взяти участь у національному мультипредметному тестуванні (НМТ).

 НМТ для вступу на бакалаврський ступінь міститеме завдання з української мови, математики, історії України.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра подають заяви тільки в електронній формі. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 липня. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 31 жовтня. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у порядку, визначеному законодавством.

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви тільки у паперовій формі в таких випадках:

1) для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі

відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до Порядку прийому та Правил прийому;

2) за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

3) у разі подання іноземного документа про освіту;

4) у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

5) у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

6) у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ПВНЗ КІДМУ.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

1) документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

2) військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

3) документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

4) документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за індивідуальною усною співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

2. військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

3. копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

4. чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.

 Вступники на молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти подають заяви в електронній формі. 
Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви тільки у паперовій формі в таких випадках:

1) для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мультипредметного тесту) відповідно до Порядку прийому та Правил прийому;
2) за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
3) у разі подання іноземного документа про освіту;
4) у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
5) у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
6) у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ПВНЗ КІДМУ.

 Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті ПВНЗ КІДМУ. ПВНЗ КІДМУ замість оприлюднення на офіційному вебсайті рейтингових списків вступників може надавати посилання на відповідну сторінку закладу (зокрема визначеної конкурсної пропозиції) у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО.

 

Конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до Порядку прийому та Правил прийому.

Конкурсний бал розраховується для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3;
де
П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 9 Правил прийому.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені в додатку 2 до цих Правил прийому.
Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК дорівнює 1,00;
ГК дорівнює 1,00;
Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Мінімальний конкурсний бал встановлено для вступників на спеціальності 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування - 140 балів 

Перескладання вступних випробувань не допускається

У ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» створена апеляційна комісія для вирішення спірних питань, які виникли під час проведення вступних випробувань, і розгляду апеляцій вступників. Її склад формується з числа провідних науково-педагогічних працівників інституту та кращих вчителів системи загальної середньої освіти Кіровоградської області. Апеляція подається на ім’я відповідального секретаря Приймальної комісії з детальним викладенням мотивів незгоди з виставленим балом. Її розглядають в день подання тільки в присутності вступника, або не пізніше наступного дня після її подання.

Розклад вступних випробувань, що проводяться ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті інституту та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями.

Відповідно до Положення про приймальну комісію ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» та Правил прийому до інституту на 2022 рік інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.