Бібліотека — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

 romanuk


Романюк
Олена Анатоліївна,
завідувач бібліотеки

Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний процес.

Бібліотека традиційно бере на себе важливу функцію: допомагати викладачам, студентам і батькам у формуванні творчої, соціально активної особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

1DSC03353 1DSC033481DSC03346


Графік роботи бібліотеки:

Щодня: 8.15 – 17.00
Вихідний: субота, неділя


Основні завдання бібліотеки:

 • надання допомоги студентам, професорсько-викладацькому складу та співробітникам інституту у забезпеченні їхніх інформаційних потреб;
 • створення комфортного бібліотечного середовища та реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо;
 • формування бібліотечного фонду відповідно до профілю інституту;
 • забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, професорсько-викладацького складу, співробітників закладу, осіб яким це право надано директором інституту (відповідно до «Правил користування бібліотекою»);
 • формування правової культури читачів, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю;
 • координація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами інституту та громадськими організаціями.


Бібліотечний фонд:

На лютий 2018 року загальний фонд бібліотеки складає 11560 примірників.

Забезпеченість навчальною літературою за окремими галузями знань:

 • Суспільно-політична - 432;
 • Фахова - 7363;
 • Довідникова - 542;
 • Інша (в т.ч. худ. л-ра) - 3223

 

 • Навчально-методичні матеріали - 671


Перелік періодичних видань, передплата на які здійснена у 2018 році:

 1. Вісник Верховного суду України.
 2. Юридичний журнал «Право України».
 3. Юридична наука.
 4. Юридична Україна.
 5. Соціологія: теорія, методи, маркетинг.
 6. Соціальний захист.
 7. Соціальна Україна.
 8. SOS.
 9. Економіка і прогнозування.
 10. Економіка, фінанси, право.
 11. Економіка України.
 12. Фінанси України.
 13. Бухоблік і аудит.
 14. Нова газета.
 15. Освіта України.
 16. Урядовий кур′єр.
 17. Голос України.
 18. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України.


До уваги викладачів та студентів

В приміщенні бібліотеки всі бажаючі можуть ознайомитись з новими надходженнями до бібліотечного фонду, за такими науковими напрямками:

 • Кримінальний процес;
 • Прокуратура України;
 • Кимінальне виконавче право;
 • Господарсько-процесуальне право;
 • Житлове право;
 • Кримінальне право;
 • Цивільно-процесуальне право;
 • Судова медицина та психиатрія;
 • Судові та правовохоронні органи України;
 • Юридична служба на підприємстві;
 • Українська мова професійного спілкування;
 • Англійська мова;
 • Філософія;
 • Політологія;
 • Психологія;
 • Теорія і практика соціальної роботи;
 • Технології соціально-педагогічної роботи;
 • Корекційно-реабілітаційна робота;
 • Етика та естетика;
 • Педагогіка;
 • Міжнародна економіка;
 • Економетрія;
 • Оптимізаційні моделі і методи;
 • Економічний аналіз;
 • Національна економіка;
 • Регіональна економіка;
 • Облік в банках;
 • Історія бухгалтерського обліку;
 • Фінансовий облік.

zakon VR