Науково-педагогічному працівнику — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
  • Головна
  • Науково-педагогічному працівнику

Науково-педагогічному працівнику

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Рейтинг науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Положення про підвищення кваліфікації та стажування

Порядок обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Контракт з науково-педагогічним працівником приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»