Абітурієнтам інституту — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
  • Головна
  • Вступ до інституту
  • Абітурієнтам інституту

Абітурієнту

Щиро вітаємо Вас на сторінці Кропивницького інституту державного та муніципального управління (КІДМУ) – сучасного закладу вищої освіти центрального регіону.

Інститут здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за найбільш затребуваними сьогодні на ринку праці спеціальностями:

081 «Право»; 

231 «Соціальна робота»; 

071 «Облік і оподаткування»;

281 «Публічне управління та адміністрування».

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України, переоформлена наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 80-л «Про переоформлення ліцензій», Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти «Приватний вищий навчальний заклад «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» та затверджені Вченою радою інституту на поточний рік Правила прийому на навчання до приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».

Для здобуття вищої освіти до Кропивницького інституту державного та муніципального управління приймаються:

1) особи, які здобули повну загальну середню освіту - для здобуття ступеня молодшого бакалавра;

2) особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого – для здобуття ступеня бакалавра;

3) особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня магістра.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю (друга вища освіта) також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

НАШІ ПЕРЕВАГИ

Високий рівень професіоналізму

У штаті інституту працюють лише висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, націлені на підготовку майбутніх фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у відповідній галузі. Наші викладачі розуміють завдання вищої школи та ефективно працюють для їх досягнення. Наші студенти завжди працюють на результат.

Індивідуальна освітня траєкторія

Інститут забезпечує індивідуальну освітню траєкторію на основі вільного вибору студентами дисциплін для вивчення з навчального плану спеціальності. Ми орієнтуємося на потреби та враховуємо візію освітнього процесу з боку студентів. Його організація відповідає усім вимогам чинного законодавства, державним стандартам освіти, принципам академічної мобільності студентів, академічної свободи та автономії закладу вищої освіти.

Можливість продовжити навчання в КІДМУ за програмою вищого рівня освіти

Випускники КІДМУ, які завершили навчання за початковим (короткий цикл) рівнем вищої освіти мають можливість продовжувати навчання в інституті за програмами першого (бакалаврського) рівня, а випускники бакалаврату – за програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Доступна вартість навчання

Завдяки систематичному плануванню діяльності КІДМУ ми можемо забезпечити нашим здобувачам вищої освіти цінові умови більш привабливі порівняно з іншими ЗВО. Крім того, в інституті постійно діє система пільг для різних категорій вступників (учасники АТО тощо), наявна можливість помісячної оплати за навчання.

Сучасні освітні програми

КІДМУ – молодий заклад вищої освіти, не обтяжений курсами, які викладаються кілька десятиліть поспіль без змін. Освітні програми, пропоновані нашим студентам, розроблені вже за сучасних вимог на ринку праці та орієнтуються на теперішні потреби потенційних роботодавців.

Партнерські зв’язки

Інститут має партнерські зв’язки з Державною судовою адміністрацією України, Головним територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській області, Кіровоградським обласним центром зайнятості, Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області, а також з іншими підприємствами, установами та організаціями м. Кропивницького й Кіровоградської області, з якими укладено відповідні договори про співпрацю та проходження практики студентами. Після проходження практики понад 50% випускників інституту залишається працювати в цих організаціях і установах.

Студентська автономія

Чільне місце в роботі інституту посідає виховна, культурно-масова робота. Студенти мають можливість реалізувати свої творчі здібності й таланти під час щорічного святкування визначних подій та професійних свят, у конкурсах краси, спортивних змаганнях. Функціонує орган студентського самоврядування – Студентська рада.

Духовне зростання

Кропивницький інститут державного та муніципального управління є єдиним на території Кіровоградщини закладом вищої освіти, який має власний храм, освячений Владикою Кіровоградським та Новомиргородським Іоасафом на честь рівноапостольних Кирила та Мефодія – покровителів студентів та викладачів.