Абітурієнтам інституту — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
  • Головна
  • Вступ до інституту
  • Абітурієнтам інституту

Абітурієнту

Щиро вітаємо Вас на сторінці Кропивницького інституту державного та муніципального управління – сучасного вищого навчального закладу IV рівня акредитації центрального регіону.

Інститут очолює доктор юридичних наук, доцент Литвин Іван Іванович.

Кропивницький інститут державного та муніципального управління є єдиним на території Кіровоградщини навчальним закладом, який має власний храм, освячений Владикою Кіровоградським та Новомиргородським  Іоасафом на честь рівноапостольних Кирила та Мефодія – покровителів студентів та викладачів.


Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 458716 від 28.07.2014 р.) інститут здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями:

081 «Право»; 

231 «Соціальна робота»; 

071 «Облік і оподаткування».

Студенти старших курсів мають змогу пройти підготовку офіцерів запасу на контрактній основі.

Для охочих здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в структурі інституту діє Коледж ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», який готує фахівців за спеціальностями:

081 «Право»; 

231 «Соціальна робота»; 

071 «Облік і оподаткування»;

072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Пріоритетним завданням навчального закладу є підготовка висококваліфікованих фахівців. Організація навчального процесу в інституті відповідає усім вимогам чинного законодавства, державним стандартам освіти, принципам академічної мобільності студентів, академічної свободи та автономії вищого навчального закладу.

Інститут має партнерські зв’язки з Державною судовою адміністрацією України, Головним територіальним управлінням юстиції у Кіровоградській області, Кіровоградським обласним центром зайнятості, Управлінням Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області, а також з іншими підприємствами, установами та організаціями м. Кропивницького й Кіровоградської області, з якими укладено відповідні договори про співпрацю та проходження практики студентами. Після проходження практики понад 50% випускників інституту залишається працювати в цих організаціях і установах.

Наразі навчальний процес в Інституті забезпечують п`ять кафедр:

До складу кафедр входять досвідчені науковці та практики, серед яких 4 доктори наук, професори, 21 кандидат наук, доцент.

Значна увага в інституті зосереджена на науково-дослідній роботі. Традиційно двічі на рік в інституті відбуваються науково-практичні конференції, співорганізаторами яких виступають провідні ВНЗ та наукові установи. Професорсько-викладацький склад проводить наукові дослідження з актуальних проблем у галузях публічного та приватного  права, економіки підприємництва та страхування, соціальної роботи з переселенцями та методики соціальних досліджень. Здійснюються заходи щодо підтримки наукової діяльності студентів. В інституті на кожній кафедрі функціонують наукові гуртки, де студенти мають змогу провести дослідження з цікавих для них питань. Результати науково-дослідної роботи студенти представляють на наукових заходах різних рівнів, які проводять провідні ВНЗ України, зокрема Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Національний університет «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого», Національний університет «Одеська юридична академія», Класичний приватний університет та інші.

У викладанні навчальних дисциплін застосовуються інноваційні методи з використанням новітніх комп’ютерних технологій, що відповідають сучасним світовим стандартам. До послуг студентів сучасно оснащена бібліотека, фонд літератури якої налічує 11476 примірників, а також велика електронна бібліотека.

Чільне місце в роботі навчального закладу посідає виховна, культурно-масова робота. Студенти інституту мають можливість реалізувати свої творчі здібності й таланти під час щорічного святкування визначних подій та професійних свят, у конкурсах краси, спортивних змаганнях. Функціонує орган студентського самоврядування – Студентська рада.

 


ЗДІЙСНЮЄМО ПІДГОТОВКУ ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» здійснює підготовку бакалаврів за такими спеціальностями:

Освітній рівень

«бакалавр»

Перелік сертифікатів ЗНО

Мінімальний прохідний бал сертифікатів ЗНО

Денна форма навчання
Термін навчання
Галузь знань Код Найменування спеціальності
Право

081

Право 1. Українська мова та література 100.0

3 роки

10 місяців

2. Історія України 100.0

3. Іноземна мова

або

Математика

або

Географія

100.0

Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 1. Українська мова та література 100.0

3 роки

10 місяців

2. Математика 100.0

3. Історія України

або

Іноземна мова

або

Хімія

100.0

Соціальна робота 231 Соціальна робота 1. Українська мова та література 100.0

3 роки

10 місяців

2. Історія України 100.0

3. Географія

або

Іноземна мова

або

Біологія

100.0

 


Коледж ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» здійснює підготовку за спеціальностями:

Спеціальність ОКР

«молодший спеціаліст»

Перелік сертифікатів ЗНО

Мінімальний прохідний бал сертифікатів ЗНО

Денна форма навчання

Термін навчання

Галузь знань Код Найменування спеціальності

Право

081

Право

1. Українська мова і література 100.0

2 р. 10 м.

2. Історія України

або

2. Географія

або

2. Іноземна мова

100.0

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

1. Українська мова і література 100.0

1 р. 10 м.

2. Математика

або

2. Фізика

або

2. Іноземна мова

100.0

072

Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова і література 100.0

1 р. 10 м.

2. Математика

або

2. Географія

або

2. Хімія

100.0

Соціальна робота

231

Соціальна робота

1. Українська мова і література 100.0

1 р. 10 м.

2. Біологія

або

2. Географія

або

2. Іноземна мова

100.0

Особи, які мають диплом кваліфікованого робітника, можуть здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю (зі скороченим терміном навчання).


Перелік документів, необхідних для вступу:

заява на ім’я директора;

документ про попередню освіту та додаток до нього;

сертифікати ЗНО (оригінал або копія);

паспорт, свідоцтво про народження (оригінал та копія 1, 2, 11 стр.);

довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія);

- 6 кольорових фотокарток 3*4 см;

копія військового квитка або посвідчення про приписку до призивної дільниці – для юнаків.

 


Вартість навчання студентів інституту 2017 року набору   

Освітній рівень

«бакалавр»

Термін навчання Вартість 1 року За весь період Базова освіта
Галузь знань Код Найменування спеціальності
Право 081 Право 3 р. 10 м. 10000 40000 Атестат про повну загальну середню освіту
Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 3 р. 10 м. 8000 32000 Атестат про повну загальну середню освіту
Соціальна робота 231 Соціальна робота 3 р. 10 м. 8100 32400 Атестат про повну загальну середню освіту
Право 081 Право (друга вища) 2 р. 10 м. 10000 30000 Диплом бакалавра, спеціаліста або магістра з будь-якої галузі
Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування (друга вища) 2 р. 10 м. 8000 24000 Диплом бакалавра, спеціаліста або магістра з будь-якої галузі
Соціальна робота  231 Соціальна робота (друга вища) 1 р. 10 м. 8500 17100 Диплом бакалавра, спеціаліста або магістра з будь-якої галузі
Право 081 Право 1 р. 10 м. 10500 21000 Диплом молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю
Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 1 р. 10 м. 8100 16200 Диплом молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю
Соціальна робота 231 Соціальна робота 1 р. 10 м. 8100 16200 Диплом молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю
Право 081 Право 2 р. 10 м. 12500 37500 Диплом молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності
Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 2 р. 10 м. 9100 27300 Диплом молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності
Соціальна робота 231 Соціальна робота 2 р. 10 м. 9900 29700 Диплом молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності

  Правила прийому до Інституту та Коледжу