Бакалавр — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Бакалавр

На основі повної загальної середньої освіти

На основі молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра

Друга вища освіта


 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. На цьому рівні здобувається ступінь бакалавра.

Бакалавр – це освітній ступінь, що присуджується ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста становить 120–180 кредитів ЄКТС.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Диплом бакалавра дає змогу обрати найбільш вигідний для себе варіант:

- розпочати професійну діяльність за обраним фахом;

- продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти й здобути ступінь магістра з відповідної спеціальності.

Вичерпну інформацію щодо вступу на навчання за ступенем бакалавра можна отримати за телефонами Приймальної комісії:

+38(066) 65-00-787

+38(096) 49-10-895