Методичний семінар «Інноваційні методи навчання при викладанні гуманітарних дисциплін у вищій школі» — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Почни свій шлях до успіху разом з нами!
Учасникам АТО – знижка на навчання 25%
Можливість помісячної оплати за навчання

Методичний семінар «Інноваційні методи навчання при викладанні гуманітарних дисциплін у вищій школі»

0

28 листопада 2018 р. кафедрою філософських та гуманітарних дисциплін було проведено методичний семінар «Інноваційні методи навчання при викладанні гуманітарних дисциплін у вищій школі».

Захід розпочала вітальним словом завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент Чорноус О. В. Доповідач повідомила, що тема семінару була зумовлена потребою педагогів-практиків у рекомендаціях щодо застосування сучасних технологій навчання студентів у закладі вищої освіти, адже практика вимагає відносно простого й водночас максимально універсального інструментарію здійснення особистісного та професійного розвитку студентів. 

До розгляду були запропоновані як традиційні підходи, так і технології інтенсивного навчання. Доповідаючи про перспективи традиційних технологій у викладанні гуманітарних дисциплін майбутнім юристам, соціальним робітникам та економістам, професор кафедри, кандидат філософських наук, доцент Рубан Л. О. акцентувала увагу присутніх на особливостях застосування пояснювально-ілюстративного, проблемного, програмованого, а також диференційованого навчання з огляду на необхідність реалізації принципів гуманізму, здійснення особистісно-орієнтованого підходу в підготовці фахівців тощо.

Інноваційні технології стали об’єктом наукового інтересу ст. викладача кафедри Пояркової О. В. Доповідач проаналізувала наявні різновиди інноваційних освітніх технологій за критерієм змісту та способом передачі інформації. Найбільш обговорюваними стали репрезентовані доцентом кафедри, кандидатом філософських наук Рубаном О. М. такі інноваційні технології, як технології дослідницького (евристичного) навчання, імітаційні та дискусійні технології навчання, кооперативне навчання, технології навчання у співробітництві, проективна освіта тощо.

Учасники семінару поділилися досвідом застосування деяких інноваційних методів викладання гуманітарних дисциплін. Так, проаналізовано ефективність інтерактивних методів (ділові рольові ігри, спільне вирішення проблем, моделювання життєвих ситуацій тощо), методу створення відчуття успіху в навчанні, а також таких інноваційних методичних прийомів, як дебати, презентація, симпозіум.

У результаті обговорення дійшли висновків, що незважаючи на розмаїття підходів у педагогічній і психологічній науці, моделей у практиці роботи закладів вищої освіти, уже сьогодні викладачу слід вибрати власні орієнтири, враховуючи вимоги суспільства до фахівців. Однак пошукова діяльність сучасного викладача має бути зорієнтована лише на ті інновації, які є прогресивними, не завдають шкоди й відкривають нові можливості в розвитку студентів.

0

0

0

0

0

0

0

0

0