IІІ Міжнародна науково-практична конференція «НАУКОВІ ПОШУКИ У ІІІ ТИСЯЧОЛІТТІ: СОЦІАЛЬНИЙ, ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІРИ» — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Почни свій шлях до успіху разом з нами!
Учасникам АТО – знижка на навчання 25%
Можливість помісячної оплати за навчання

IІІ Міжнародна науково-практична конференція «НАУКОВІ ПОШУКИ У ІІІ ТИСЯЧОЛІТТІ: СОЦІАЛЬНИЙ, ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІРИ»

0

У ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 27–28 квітня 2018 року відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри».

Учасниками конференції стали науковці та практики, які орієнтують свою освітню та науково-дослідну діяльність на обґрунтування та впровадження правових, гуманітарно-економічних та соціальних реформ.

У роботі науково-практичної конференції взяли участь молоді вчені, провідні науковці, досвідчені практики, представники вищих навчальних закладів і установ України та близького зарубіжжя, зокрема Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь, м. Гродно), Гродненського філіалу «БІП – Інститут правознавства» (Республіка Білорусь, м. Гродно), Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна (Республіка Білорусь, м. Брест), Мозирсьского державного педагогічного університету ім. І. П. Шамякіна» (Республіка Білорусь, м. Мозирь), Полоцького державного університету (Республіка Білорусь, м. Полоцьк,), Ярославської державної вищої техніко-економічної школи ім. Броніслава Маркевича (Польша, м. Ярослав), Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії внутрішніх справ України, Національної академії державного управління при Президентові України та багатьох інших.

Під час урочистого відкриття конференції з вітальним словом до учасників звернувся директор ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», доктор юридичних наук, доцент Литвин Іван Іванович, який зазначив, що такі наукові заходи сприяють поглибленню наукового діалогу та є підтвердженням високого рівня вітчизняної науки й непересічного інтересу різних поколінь наукової спільноти до ролі наукових досліджень у формуванні суспільного поступу в ІІІ тисячолітті. Побажавши всім учасникам плідної та творчої праці, заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», кандидат юридичних наук, доцент Шаркова Ганна Юріївна запропонувала регламент для виступів на пленарному засіданні та питань до доповідачів.

Під час пленарного засідання з числа запрошених гостей виступили: директор ДНЗ«Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації», кандидат технічних наук, доцент Зелінський Сергій Едуардович; кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України Берестова Ірина Еріївна.

Зелінський С. Е. у своїй доповіді «Реформа державної служби: деякі аспекти у цифровому вимірі» звернув увагу учасників конференції на результати он-лайнових опитувань, які дають певні маркери і тренди щодо подальшого удосконалення процедур конкурсного відбору на посади державної служби, щорічного оцінювання діяльності державних службовців, підвищення їх кваліфікації та діяльності служб управління персоналом. Акімова Н. В. у своїй доповіді «Інтернет як основа соціально-психологічної революції ХХ ст.» зазначила, що можливо другим словом дитини буде слово «Wi–Fi». Студентка IV курсу Задорожня І. А. у своїй доповіді «Розширення обов’язкової участі понятих під час провадження слідчих (розшукових) дій як запорука об’єктивізації досудового розслідування» запропонувала внести зміни у ч. 7 ст. 223 КПК України, в якій передбачити, що поняті можуть бути запрошені для участі в інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор, особа, яка виконує слідчу (розшукову) дію за дорученням слідчого або прокурора, підозрюваний, захисник вважатимуть це за доцільне.

У наукових доповідях Чорноус О. В. («Специфіка особового імені як об’єкта перекладу»), Степанова П. Л. («Обов’язкове представництво у кримінальному провадженні»), Цигульського С. М. («Інститут виборів народних депутатів України: проблеми та перспективи»), що були проголошені на пленарному засіданні та викликали жваві дискусії, розглядалися актуальні питання стосовно важливих суспільних проблем.

Під час роботи конференції пролунало чимало цікавих ідей, були розглянуті особливості реалізації наукових позицій та розставлені нові акценти, висловлені слушні пропозиції щодо подальших наукових досліджень.

Після пленарного засідання учасники конференції подовжили роботу в режимі секційних засідань.

Робота конференції переконливо продемонструвала, що обрана тема «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри» є актуальною на сучасному етапі розвитку суспільства. За результатами роботи конференції підготовлено збірник тез доповідей учасників конференції.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0