VI Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА» — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Почни свій шлях до успіху разом з нами!
Учасникам АТО – знижка на навчання 25%
Можливість помісячної оплати за навчання

VI Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА»

0

У ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 24 листопада 2017 року відбулася VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства».

Науковці та студентська молодь ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» орієнтують свою освітню та науково-дослідну діяльність на послідовне впровадження в життя України правових, гуманітарно-економічних та соціальних реформ.

У роботі науково-практичної конференції взяли участь молоді вчені, провідні науковці, досвідчені практики, представники провідних вищих навчальних закладів та установ України й близького зарубіжжя, зокрема Гродненського державного університету імені Янки Купали (Республіка Білорусь, м. Гродно), Гродненського філіалу «БІП – Інститут правознавства» (Республіка Білорусь, м. Гродно), Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна (Республіка Білорусь, м. Брест), Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), Костанайского державного університету імені Ахмета Байтурсинова (Республіка Казахстан, м. Костанай), Національної академії внутрішніх справ України, Національної академії державного управління при Президентові України, Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка та багатьох інших.

Під час урочистого відкриття конференції з вітальним словом до учасників звернувся директор ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», доктор юридичних наук, доцент Литвин І. І., який підкреслив, що у зв’язку з політичними, економічними, соціальними реформами Україна обрала шлях на євроінтеграцію й саме науковий потенціал нашої держави активно бере участь у розбудові нового демократичного суспільства.

З-поміж запрошених гостей на конференції виступили: начальник відділу активної підтримки безробітних Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості Чумаченко Олена Вікторівна; професор кафедри галузевого права Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка, доктор юридичних наук, доцент Манжула Андрій Анатолійович; завідувач кафедри філософських та гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», кандидат філологічних наук, доцент Чорноус Оксана В’ячеславівна; професор кафедри адміністративного, кримінального права та процесу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», кандидат юридичних наук, доцент Кричун Юрій Анатолійович; доцент кафедри соціальної роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», кандидат філологічних наук Акімова Наталія Володимирівна; доцент кафедри фундаментальних та приватно-правових дисциплін ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», кандидат історичних наук Цигульський Сергій Миколайович; студентка ІІ курсу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» Кадигроб Марина Олександрівна; студентка ІІІ курсу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» Комісарчик Лєніє Ернестівна. Під час обговорення виникала дискусія між студентами, науковцями та практиками, яка викликала неприхований інтерес і жваве обговорення.

У представлених на конференції наукових дослідженнях було розглянуто актуальні питання стосовно електронних декларацій публічних осіб на пострадянському просторі як елементу боротьби з корупцією; особливостей вживання нових імен радянської доби як репрезентантів революційних подій та перебудови суспільного ладу; особливостей організації благодійних заходів. Особливо важливими та дискусійними, з практичної точки зору, були доповіді щодо міфів про освіту на українських сайтах новин та щодо електронних декларацій публічних осіб.

Під час роботи конференції було озвучено чимало цікавих ідей, розглянуто особливості роботи соціальної, правової та гуманітарно-економічної сфер з різних наукових позицій та зроблено нові акценти, висловлено слушні пропозиції, які варто враховувати під час подальших наукових досліджень.

Після пленарного засідання учасники конференції продовжили роботу в режимі секційних засідань.

Робота конференції переконливо продемонструвала, що обрана тема «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства» є плацдармом для подальшої співпраці й обміну думками між науковцями з різних міст України та представників наукових інтересів країн-сусідів. У зв’язку з актуальністю порушених питань за результатами конференції схвалено рекомендації, які затверджені в Резолюції конференції, підготовлено збірник тез доповідей учасників конференції.