Абітурієнтам інституту — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Підвищення кваліфікації осіб за спеціальністю «Соціальна робота»

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» відповідно до Постанови Кабінетів міністрів України від 20 березня 2023 р. № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці» здійснює підвищення кваліфікації осіб за спеціальністю 231 Соціальна робота.

Програма розрахована як на фахівців, які вже працюють у сфері надання соціальних послуг, але бажають поглибити свої знання і навички, так і на тих, хто ще тільки планує опанувати нову спеціальність, прагнуть підвищити свою конкурентоспроможність та розширити можливості для працевлаштування. Програма є корисною для слухачів, які цікавляться новаціями у сфері соціальної роботи, провідними тенденціями та дієвими інструментами, що сприятимуть вирішенню соціальних проблем.  

Підвищення кваліфікації здійснюється за такими спеціалізаціями:

Інструменти створення та підтримки безпечного життєвого середовища в громаді;

Соціальне картування (соціальні атласи, соціальні паспорти) громади;

Медіація в соціальній роботі: умови, практики, перспективи;

Позабюджетні джерела фінансування соціальних ініціатив. Як працювати з благодійниками та грантодавцями;

Соціальні послуги для мешканців громади: засоби ідентифікації та методи аналізу.

Термін навчання – 2 місяці.

Загальна кількість годин – 240 год., 8 кредитів ЄКТС.

Форма навчання – дистанційна.

Після проходження підвищення кваліфікації слухачам видається посвідчення державного зразка.

Для слухачів курсу розроблені навчальні матеріали, у яких враховані вимоги сьогодення та освітні потреби слухачів.

До проведення навчальних занять залучаються висококваліфіковані викладачі кафедр інституту та провідні спеціалісти-практики у сфері соціальної роботи.

Позитивні результати проходження підвищення кваліфікації:

  • спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня, налагодження взаємодії державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства;
  • формування навичок та застосування інструментів фандрайзенгу для реалізації проєктів територіальних громад щодо фінансування соціальних потреб;
  • виявлення ініціативи задля вирішення соціальних проблем через запровадження соціальних інновацій;
  • встановлення шляхів та джерел залучення ресурсів для вирішення соціальних проблем у територіальних громадах;
  • надання характеристики процедури підготовки та складання проєктної заявки на отримання позабюджетного фінансування.
  • Ваучер на навчання видається центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам, а саме:

особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років, до досягнення встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, з числа осіб з інвалідністю до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

осіб, які мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіти.

Ваучер на навчання не видається центрами зайнятості особам, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.

Адреса: м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

(0522) 34-99-01

(0522) 34-99-02

+380 95-4602-666

+380 99-6289-760

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Підвищення кваліфікації осіб за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Діяльність з підвищення кваліфікації здійснюється за такими навчальними програмами:

за загальними та спеціальними професійними (сертифікатними) довгостроковими програмами (загальний обсяг не менше двох кредитів ЄКТС);

за загальними та спеціальними короткостроковими програмами (обсяг 0,2-1,2 кредити).

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами є обов’язковим:

1) для державних службовців:

‑ вперше призначених на посаду державної служби, зокрема на посаду державної служби категорій «А» та «Б», протягом року з дня їх призначення на посаду;

‑ які займають посади державної служби, не рідше одного разу на три роки;

2) для посадових осіб місцевого самоврядування:

‑ вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування, протягом року після призначення;

‑ вперше обраних на виборну посаду, протягом року після набуття повноважень;

‑ призначених на посаду в органи місцевого самоврядування, не рідше одного разу на три роки;

‑ обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень;

3) для голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників не рідше одного разу на три роки.

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними короткостроковими програмами є обов’язковим для:

‑ державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування не рідше одного разу на три роки;

‑ посадових осіб місцевого самоврядування, обраних на виборну посаду на місцевих виборах, обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не рідше двох разів протягом строку здійснення повноважень;

‑ депутатів місцевих рад не рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень.

Для забезпечення освітнього процесу з підвищення кваліфікації розробляються навчальні програми, в яких враховуються вимоги сьогодення та освітні потреби слухачів відповідно до напрямку їх діяльності.

До проведення навчальних занять залучаються висококваліфіковані викладачі кафедр інституту та провідні спеціалісти-практики органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

В залежності від категорій слухачів та джерел фінансування підвищення кваліфікації проводиться за наступними напрямками:

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними короткостроковими програмами

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ»

«МЕХАНІЗМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами (довгострокові) здійснюється за напрямами:

«ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»

«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ»

Документ про підвищення кваліфікації, що виданий суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання, які провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації відповідно до ліцензії не потребують окремого визнання і підтвердження.

Заходиз навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих, рад керівників і працівників державних підприємств, установ та організацій проводяться на госпрозрахунковій основі.

Центр професійного навчання підвищення кваліфікації:

Адреса: м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

(0522) 34-99-01.

(0522) 34-99-02.

+380 95-4602-666.

+380 99-6289-760.

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рішення Вченої ради від 28-05-2021

Рішення Вченої ради ПВНЗ "Кропивницький інститут державного та муніципального управління" від 25 червня 2021 року

Наявність гуртожитків і вільних місць у них

Іногородні студенти за потребою повністю забезпечуються гуртожитком (Договір №4/13 від 25 грудня 2016 р.).

Гуртожиток знаходиться в м. Кропивницький, вул. Покровська, 75.

Контактна особа: комендант Карпова О. П., тел. +38 066 650 07 87.