Відділ управління персоналом — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Рішення Вченої ради від 28-05-2021

Рішення Вченої ради ПВНЗ "Кропивницький інститут державного та муніципального управління" від 25 червня 2021 року

Наявність гуртожитків і вільних місць у них

Іногородні студенти за потребою повністю забезпечуються гуртожитком (Договір №4/13 від 25 грудня 2016 р.).

Гуртожиток знаходиться в м. Кропивницький, вул. Покровська, 75.

Контактна особа: комендант Карпова О. П., тел. +38 066 650 07 87.

Науково-педагогічному працівнику

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Рейтинг науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Положення про підвищення кваліфікації та стажування

Порядок обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Контракт з науково-педагогічним працівником приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»