Відділ управління персоналом — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Відділ управління персоналом

 kup

Начальник (відділ управління персоналом)  - 

Субботіна Тетяна Юріївна

Відділ управління персоналом - самостійний структурний підрозділ Кропивницького інституту державного та муніципального управління, який у своїй діяльності керується Кодексом Законів про Працю, законом України "Про відпустки" та іншими нормативно-правовими документами.

Основними напрямками роботи відділу управління персоналом є:

  • оформлення прийому, переводу й звільнення працівників відповідно до трудового законодавства;
  • облік особового складу ;
  • зберігання й заповнення трудових книжок;
  • контроль за виконанням керівниками підрозділів наказів й розпоряджень по роботі з особовим складом;
  • вивчення руху кадрів;
  • створення умов для підвищення освітнього й кваліфікаційного рівня фахівців;
  • підготовка й систематизація матеріалів для атестаційної комісії;
  • здійснення контролю й інструктажу працівників інституту;
  • організація контролю за станом трудової дисципліни й правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • ведення всієї звітності з кадрових питань.

ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових відносин (договорів, контрактів) у приватному вищому навчальному закладі «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»