Магістр. Програми вступних іспитів — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Програма вступного іспиту з іноземної мови (для вступників на основі здобутого ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра) згідно з наказом МОН №411 від 28.03.2019 року 

Фахове випробування