Юридична клініка — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Юридична клініка

Юридична клініка Кропивницького інституту державного та муніципального управління є структурним підрозділом Інституту і створюється як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів.

Метою діяльності Юридичної клініки є:

- підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;

- забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;

- формування правової культури громадян;

- підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права,  справедливості  і  людської гідності;

- розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з  іншими  установами та організаціями;

- впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері надання юридичних послуг.

Положення про Юридичну клініку

Cклад Юридичної клініки

Керівник Юридичної клініки – Гордуз Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри публічного та приватного права, практикуючий адвокат.

Помічник керівника Юридичної клініки – Степанов Павло Леонідович, завідувач кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент.

Викладачі - куратори Юридичної клініки:

- Шаркова Ганна Юріївна – доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент;

- Заставська Лариса Павлівна - професор кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент;

- Кричун Юрій Анатолійович –  професор кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент.

Студенти - консультанти Юридичної клініки:

- Герасименко Ігор Андрійович – студент групи ДП-115;

- Скорупо Володимир Олегович - студент групи ДП-115;

- Волошина Анна Сергіївна – студентка групи ДП-116;

- Протас Анна Михайлівна - студентка групи ДП-116;

- Полтарак Світлана Ігорівна - студентка групи ДП-116.

Режим роботи

Кожний четвер з 14-00 до 17-00 год.

Контакти

м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Миколи Левитського (Колгоспна), 73, каб. 106