Кафедра соціальної роботи — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи створена 1 вересня 2015 року для забезпечення підготовки студентів спеціальності «Соціальна робота». Її очолив кандидат філософських наук Косенко Володимир Дмитрович. З 3 вересня 2018 року кафедру соціальної роботи очолила кандидат педагогічних наук Тернавська Тетяна Анатоліївна.

Кафедра успішно співпрацює з усіма підрозділами інституту, а також з професорсько-викладацьким складом закладів вищої освіти України.

Наукова діяльність кафедри представлена широким спектром наукових розвідок з актуальних проблем соціальної роботи, філософії, писихолінгвістики, педагогіки, здоров’язбережувальної компетентності, що відповідає науковій темі кафедри: «Інноваційні методи та технології соціально-гуманітарних наук». Результати наукової роботи публікуються у фахових виданнях України та міжнародних виданнях, оприлюднюються під час виступів на всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Доцентом кафедри Акімовою Н. В. було підготовлено низку навчально-методичних посібників, зокрема «Методичні рекомендації по підготовці до державного іспиту «Педагогіка та методики початкового навчання» (2013 р.),  «Методичні рекомендації по підготовці до державного іспиту «Психологія» (2013 р.) Нестеренко Т. С. підготувала навчальний посібник «Ключові компетентності молодших школярів: навчальний посібник».

Викладачі та студенти кафедри беруть участь у всеукраїнських та міжнародних грантових програм. Зокрема, доцент кафедри Акімова Н. В. бере участь у міжнародних грантових програмах: «Громадянська освіта: пошук нових підходів до успішного впровадження Національної програми громадянської освіти в Україні» та «Навчальні програми професійного зростання» Агентства США з міжнародного розвитку, що адмініструється Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. Зазначені програми спрямовані на вдосконалення громадянської освіти та соціальної роботи в Україні через залучення зарубіжного досвіду. В межах цих проектів передбачено безкоштовні навчальні поїздки до Франції та Польші. Студенти інституту мають можливість випробувати себе у Проектах Академії МВА Intarnational, здобувати перші навики соціальної роботи, використовуючи онлайн-гранти «Добродел».

На кафедрі працює науковий гурток студентів «Креативні розумники», діяльність якого має за мету дослідження індивідуально-особистісного підходу, як умови розвитку професійних здібностей студентів – соціальних працівників. Очолює науковий гурток фахівець з питань соціальної психології Шаумян О. Г. Студенти систематично готують доповіді, презентації, статті, беруть участь у наукових конференціях різного рівня. Під час засідань гуртка обговорюються різні проекти та гранти, зорієнтовані на студентську молодь.

Студенти та викладачі кафедри соціальної роботи активно співпрацюють із благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Янгол життя», допомагають із проведенням благодійних акцій та залученням до благодійності меценатів. На чолі з завідувачем кафедри соціальної роботи Тернавською Т. А. творчі та соціально небайдужі студенти беруть активну участь у проведенні соціально-психологічної терапії підопічних благодійної організації та пацієнтів гематологічного відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

Кадровий склад кафедри соціальної роботи забезпечує викладання таких дисциплін:

1. Вікова фізіологія
2. Вступ до спеціальності
3. Галузеві соціології
4. Деонтологія
5. Загальна соціологія
6. Історія соціальної роботи
7. Історія та теорія соціології
8. Методика соціальних досліджень
9. Основи соціоекології
10. Правові засади соціальної роботи
11. Прикладні методики соціальної роботи
12. Психологія
13. Соціальна педагогіка
14. Соціальна політика в Україні
15. Соціологія
16. Спеціалізовані служби у соціальній сфері
17. Теорія соціальної роботи
18. Юридична психологія
19. Технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах
20. Менеджмент соціальної роботи
21. Соціальна геронтологія
22. Соціальна робота у сфері зайнятості
23. Практична психологія у системі соціальної роботи
24. Інноваційні методики в соціальній роботі
25.Основи психоконсультації та психокорекції
26. Психодіагностика
27. Соціальний захист населення
28. Безпека життєдіяльності
29. Основи охорони праці
30. Соціальний захист населення
31. Соцоінженерія
32. Соціальна робота з сім’ями
33. Соціальна робота в закладах освіти
34. Практикум з соціології
35. Конфліктологія
36. Соціологія політики
37. Соціологічний моніторинг
38. Соціальний патронаж
39. Соціологія праці
40. Соціалізація особистості
41. Самоорганізація особистості
42. Персонологія
43. Соціальне партнерство
44. Соціальне забезпечення населення.
45. Соціальна робота з різними групами клієнтів
46. Соціально адаптативні процеси
47. Основи кадрового менеджменту
48. Соціальна психологія
49. Психологія особистості
50. Спеціалізовані служби у соціальній сфері
51. Соціологія організаційної політики