Вчена рада — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Вчена рада

Вчена рада приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-методичною, науково-організаційною та видавничою діяльністю інституту.

У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними актами у сфері освіти, Статутом інституту та Положенням про Вчену раду ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».

Основними завданнями Вченої ради є:

– визначення стратегічних напрямів діяльності інституту;

– формування  проблематики  наукових досліджень,  здійснюваних в інституті;

– аналіз   і   оцінювання   результатів   наукової,    експериментальної, методичної, видавничої та науково-організаційної діяльності інституту.

Склад Вченої ради

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Члени Вченої ради інституту за посадою:

Литвин Іван Іванович – директор ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», доктор юрид. наук, доцент – голова Вченої ради інституту;

Шаркова Ганна Юріївна – заступник директора інституту з навчально-методичної та наукової роботи, канд. юрид. наук, доцент – заступник голови Вченої ради інституту;

Денисенко Алла Миколаївна – головний бухгалтер інституту;

Романюк Олена Анатоліївна – завідувач бібліотеки інституту;

Кричун Юрій Анатолійович - учений секретар, професор кафедри адміністративного, кримінального права та процесу, канд. юрид. наук, доцент.

Обрані члени Вченої ради інституту:

Чорноус Оксана В’ячеславівна – завідувач кафедри філософських та гуманітарних дисциплін, канд. філол. наук, доцент;

Степанов Павло Леонідович – завідувач кафедри адміністративного, кримінального права та процесу, канд. юрид. наук, доцент;

Зеленко Інна Павлівна – завідувач кафедри фундаментальних та приватно-правових дисциплін, канд. юрид. наук, доцент;

Косенко Володимир Дмитрович – завідувач кафедри соціальної роботи, канд. філос. наук;

Шинкаренко Алла Василівна  – доцент кафедри обліку та оподаткування, канд. екон. наук;

Літвінова Яна Володимирівна – студентка групи ДП-117;

Герасименко Ігор Андрійович  – студент групи ДП-115.

 


 

Положення про Вчену раду

Регламент підготовки та проведень засідань Вченої ради

План роботи Вченої ради на 2014-2015 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2015-2016 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2016-2017 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2017-2018 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2018-2019 навчальний рік

Рішення Вченої ради