Вчена рада — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Вчена рада

Вчена рада приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-методичною, науково-організаційною та видавничою діяльністю інституту.

У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними актами у сфері освіти, Статутом інституту та Положенням про Вчену раду ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».

Основними завданнями Вченої ради є:

– визначення стратегічних напрямів діяльності інституту;

– формування  проблематики  наукових досліджень,  здійснюваних в інституті;

– аналіз   і   оцінювання   результатів   наукової,    експериментальної, методичної, видавничої та науково-організаційної діяльності інституту.

Склад Вченої ради

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Члени Вченої ради інституту за посадою:

Литвин Іван Іванович – директор ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», доктор юридичних наук, доцент – голова Вченої ради інституту;

Шаркова Ганна Юріївна – заступник директора з навчально-наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент – заступник голови Вченої ради інституту;

Денисенко Алла Миколаївна – головний бухгалтер інституту;

Субботіна Тетяна Юріївна – завідувач бібліотеки інституту;

Заставська Лариса Павлівна - учений секретар, професор кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент.

Обрані члени Вченої ради інституту:

Чорноус Оксана В’ячеславівна – завідувач кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент;

Степанов Павло Леонідович – завідувач кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент;

Боклаг Валентина Андріївна – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, доцент;

Шинкаренко Алла Василівна  – завідувач кафедри обліку та оподаткування, кандидат економічних наук;

Праля Олександр Олександрович – здобувач вищої освіти за спеціальністю 081 Право.

 


 

Положення про Вчену раду

Регламент підготовки та проведень засідань Вченої ради

План роботи Вченої ради на 2014-2015 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2015-2016 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2016-2017 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2017-2018 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2018-2019 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2019-2020 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2020-2021 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2021-2022 навчальний рік

План роботи Вченої ради на 2022-2023 навчальний рік

Рішення Вченої ради