Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

«Облік і оподаткування» є однією з найактуальніших та найцікавіших спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Навчаючись за цією спеціальністю, ви ознайомитесь з обліковою політикою підприємства, установи чи організації, формами бухгалтерського обліку як певної системи регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них, з організацією, етапами і процедурою аудиту, основами оцінювання фінансової звітності, складання аудиторського звіту, дізнаєтесь, що таке податковий, управлінський, фінансовий облік у різних сферах, ознайомитесь з методикою проведення аудиту і аналізу господарської діяльності.

Випускники спеціальності 071 «Облік і оподаткування» отримують кваліфікацію молодший спеціаліст з обліку і оподаткування і можуть працювати в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах, керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів на посадах завідувача каси, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира-експерта, рахівника, інспектора в галузі управління, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

Випускники коледжу спеціальності «Облік і оподаткування» можуть продовжувати безперервне навчання в Кропивницькому інституті державного та муніципального управління та здобути освітній рівень бакалавра, магістра за цією спеціальністю.

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до Коледжу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти

Галузь знань Код Спеціальність Перелік сертифікатів ЗНО

Управління

та адміністрування

071 Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

2. Математика

 або

2. Історія України

або

2. Географія

Абітурієнти з дипломом кваліфікованого робітника зараховуються за скороченим терміном навчання (10 місяців) за умови вступу на споріднену спеціальність:

 Спеціальності освітньо – кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Споріднені професії кваліфікованого робітника (Професійні назви робіт)
 
 Фахове випробування  Термін навчання
Назва Код
Облік і оподаткування 071

Касир (в банку)

Контролер ощадного банку

Обмінювач грошей

Операціоніст (банк)

Конторський (офісний) службовець (боргові зобов'язання)

Конторський (офісний) службовець (статистика)

Офісний службовець (боргові зобов`язання)

Конторський (офісний) службовець (оцінка вартості)

Конторський (офісний) службовець (застава та іпотека)

Офісний службовець (статистика)

Офісний службовець (інвестиції)

Конторський (офісний) службовець (кредит)

Конторський (офісний) службовець (інвестиції)

Офісний службовець (кредит)

Офісний службовець (цінні папери)

Оператор з розрахунків за використаний газ

Статистик

Офісний службовець (застава та іпотека)

Офісний службовець (оцінка вартості)

Конторський (офісний) службовець (цінні папери)

Офісний службовець (бухгалтерія)

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)

Таксувальник перевізних документів

Калькулятор

Офісний службовець (бухгалтерія)

Конторський службовець (бухгалтерія)

Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту

Тарифікатор

Конторський службовець

Рахівник

Конторський (офісний) службовець (аудит)

Конторський (офісний) службовець (каса)

Офісний службовець (каса)

Нарядник

Офісний службовець (аукціон)

Таксувальник

Конторський (офісний) службовець (аукціон)

Офісний службовець (бухгалтерський)

Конторський (офісний) службовець (розрахунок собівартості)

Офісний службовець (аудит)

Офісний службовець (розрахунок собівартості)

 
Фаховий іспит 10 м.