Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

Running sport mediaMichigan Reveals New Air Jordan 5 PE University Blue 555088-134 Release Date - SBD

Освітня діяльність Коледжу, зорієнтована на підготовку молоді зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», відповідає потребам практики, ринку освітніх послуг та спрямована на реалізацію потреби старшокласників щодо їх майбутнього професійного вибору.

Банківський службовець будь-якої ланки чи працівник страхової компанії має знати, як функціонує фінансова установа. А це передбачає розуміння процесу переміщення ресурсів, побудови системи фінансових послуг з метою концентрування її на інтересах клієнта; роботу з кредитами, визначення оцінки бізнес-планів і діяльності підприємств; вирішення, куди слід вкладати гроші; прогнозування прибутків; здійснення маркетингової діяльності – розробки і прогнозування фінансових послуг. Також достатньо важливою для банківського службовця чи страхового агента є здатність вишукувати фінансові ресурси на світовому ринку і залучати їх в Україну.

Випускник спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» може працювати у:

 • комерційних банках;
 • страхових компаніях;
 • інвестиційних компаніях та ін.;
 • державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, державне казначейство) та ін.;
 • підприємствах, установах, організаціях усіх сфер та ланок економіки.

Молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування може обіймати первинні посади:

 • дилера (біржові торговці за свій рахунок) та брокера (посередник) із заставних та фінансових операцій;
 • біржового маклера;
 • страхового агента;
 • інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • кредитного інспектора;
 • бухгалтера;
 • касира-експерта;
 • інспектора податкової служби;
 • інспектора-ревізора;
 • митного інспектора;
 • інспектора з контролю за цінами;
 • інспектора з експорту;
 • контролера-оператора;
 • старшого контролера-касира;
 • старшого контролера-оператора у бюджетних установах, організаціях, підприємствах різних форм власності.

Випускники коледжу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть продовжувати безперервне навчання у Кропивницькому інституті державного та муніципального управління та здобути освітній рівень бакалавра, магістра за цією спеціальністю.

 

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до Коледжу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти

Галузь знань Код Спеціальність Перелік сертифікатів ЗНО
Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова та література

2. Математика

 або

2. Біологія

або

2. Історія України