Викладачі кафедри загальної підготовки та соціальної роботи — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Викладачі кафедри загальної підготовки та соціальної роботи

Кафедра володіє якісним науково-педагогічним потенціалом, основу якого становлять кандидати наук, доценти.


Чорноус Оксана В’ячеславівна
завідувач кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент.

3chornoys Народилася 4 листопада 1982 року.

У 2005 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (спеціальність 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література. Спеціалізація: англійська мова та зарубіжна література»). Того самого року здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук з теми «Динаміка особових імен м.Кіровограда у ХХ ст.» зі спеціальності 10.02.01 «Українська мова» (Національний авіаційний університет, м. Київ). У 2014 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України було присвоєне вчене звання доцента.

2018 року закінчила Класичний приватний університет та здобула ступінь магістра за спеціальністю 035 Філологія (освітня програма – Переклад). Присвоєна кваліфікація – магістр філології, перекладач і викладач англійської та німецької мов.

У 2018–2019 н. р. успішно пройшла підвищення кваліфікації у Національному педагогічному університеті імені М. Драгоманова. Метою навчання було оновлення та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, розширення та актуалізація фахових, психолого-педагогічних, науково-методичних, організаційно-управлінських компетенцій, оволодіння сучасними методами забезпечення навчального процесу у викладанні української мови у закладах вищої освіти.

У 2021 році здобула вищу освіту за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у Класичному приватному університеті.

Чорноус О. В. є керівником наукових робіт студентів-переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2016, 2017, 2018 році.

Автор 50 наукових публікацій, із них 35 статей у фахових виданнях України та міжнародних виданнях з ономастики.

Забезпечує викладання таких дисциплін: "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Іноземна мова", "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)", "Латинська мова", "Діловодство".

Коло наукових інтересів: актуальні питання ономастики, культура мови в державних установах.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача


Щербина Віта Вікторівна
професор кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, доктор соціологічних наук, доцент

ЩербинаНародилася 3.04.1982 року у м. Запоріжжя.

Закінчила факультет управління у 2004 р. Гуманітарного університету „ЗІДМУ”. Аспірантуру закінчила у 2008 р. Класичного приватного університету. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 2008 р.), докторську дисертацію на тему «Генеза та сучасний стан постмодерністської соціології: критичний аналіз» за спеціальністю «теорія та історія соціології» зі спеціальності 22.00.01 – теорія та історія соціології (Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 2012р.). 
       У 2011 році було присвоєно вчене звання доцент кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету.
  За результатами дисертації опублікована монографія «Постмодернізм як соціологія: витоки та ґенеза» (2011 р.). Загалом у науковому доробку понад 40 наукових праць.

Забезпечує викладання таких дисциплін: "Теорія соціальної роботи", "Соціологія", "Вступ до спеціальності", "Історія соціальної роботи", "Методика та технології соціальної роботи".

   Наукові інтереси: соціологія, сучасний стан постмодерністської соціології, соціальна робота з сім’ями, консультування молодого подружжя, зайнятість в умовах сучасного українського суспільства.


Акімова Наталія Володимирівна – 
доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, доктор психологічних наук

31AkimovaНародилася 1 липня 1984 року в м.Кіровограді.
 У 2006 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (спеціальність 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Російська мова і література. Спеціалізація: практична психологія»).   Того самого року здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача російської мови та літератури. Протягом року після закінчення вузу працювала практичним психологом у Кіровоградській міській психолого-медико-педагогічній консультації.
    У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук з теми «Мова творів В. Пелевіна у психолінгвістичному та лінгвокультурному аспектах» зі спеціальності 10.02.02 «Російська мова» (Дніпропетровський національний університету імені Олеся Гончара).
    У 2020 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічніх наук "Ґенеза розуміння текстів Интернету" зі спеціальності 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" (053 Психологія) (Університет ім. Григорія Сковороди у Переяславі).

Автор понад 70 публікацій, із них 50 статей у фахових виданнях України, понад 10 – у зарубіжних виданнях, а також монографії «Інтернет-комунікація: психолінгвістичний аналіз», виданої у Німеччині, та монографії «Психологія розуміння текстів інтернету» (2020 р.), присвяченої психологічним феноменам, що виникають в процесі розуміння текстів інтернету та впливають на результати цього процесу.

 З 2015 року очолює Кіровоградський обласний осередок Асоціації психолінгвістів України.

Наукові інтереси: психолінгвістика, інтернет-лінгвістика, проблеми розуміння, психолінгвістичні експерименти.

Забезпечує викладання таких дисциплін: "Соціальна робота з різними групами клієнтів", "Соціальна геронтологія", "Психодіагностика", "Юридична психологія", "Соціальна психологія".

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача


Рубан Людмила Олександрівна – 
професор кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат філософських наук, доцент

РубанНародилася 10 серпня 1958 року.

З 1979 р. по 1983 р. навчалася на музично-педагогічному факультеті Кіровоградського педінституту ім. О. С. Пушкіна. У 1994 році вступила до аспірантури в УДПУ ім. Драгоманова (м. Київ). Аспірантуру закінчила 1997-го року захистом дисертації «Професійна етика в процесі творчої самореалізації митця» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.08 – естетика. Учене звання доцента кафедри філософії отримала у 2008 р.

Автор 25 публікацій із актуальних проблем філософії та педагогіки.

Забезпечує викладання таких дисциплін: "Філософія", "Політологія", "Етика ділових відносин", "Професійна етика", "Етика та естетика".

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача


Тернавська Тетяна Анатоліївна – 
доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук

41TernavskaНародилася 4 березня 1982 року.
   2004 року закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка природничо-географічний факультет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія»
      У 2009 році у Криворізькому державному педагогічному університеті захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теорія навчання» на тему: «Формування пізнавальної діяльності студентів ВНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін».

У 2018 закінчила магістратуру Класичного приватного університету за спеціальністю «Соціальна робота», кваліфікація «Магістр соціальної роботи»

Коло наукових інтересів Тернавської Т.А. - у сфері етики пізнавальної діяльності, професійної етики, ефективної комунікації соціально-педагогічних умов розвитку етики пізнавальної діяльності, включаючи вплив толерантного середовища на її розвиток. Має більше 30 публікацій у фахових виданнях, за останні 5 років - 13.

Співавторка навчальних посібників «Навчально-методичний посібник з менеджменту соціальної роботи» (2020 р.), «Навчально-практичний органайзер з курсу «Менеджмент соціальної роботи» (2020 р.) для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна роботи.

Забезпечує викладання таких дисциплін: "Прикладні методики соціальної роботи", "Менеджмент соціальної роботи", "Соціальна робота в закладах освіти", "Соціальна педагогіка", "Технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах".

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача


 


Рубан Олександр Миколайович – 
доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат філософських наук.

3chornoysНародився 18 квітня 1960 року в м. Кіровограді.

Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1985 році на посаді викладача філософських дисциплін Кіровоградського педагогічного університету ім.О.С.Пушкіна після закінчення Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Філософія».

Захистив дисертацію «Естетична діяльність: вияв унікальності особистості» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук у 1997 році після навчання в аспірантурі КДПУ ім.М.Драгоманова.

У 2002–2011 роках очолював кафедру філософії в Кіровоградському юридичному інституті ХНУВС, у 2012–2017 роках працював на посадах доцента, професора Кіровоградського інституту ПРАТ «МАУП». 2017–2018 н. р. обіймав посаду викладача Донецького національного медичного університету.

Має понад 20 наукових публікацій, є активним учасником міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. До наукових інтересів належить соціально-філософська проблематика.

Забезпечує викладання таких дисциплін: "Основи філософських знань", "Історія української культури", "Логіка", "Релігієзнавство", "Історія України".

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача 


 Шаумян Олена Геворківна – 

доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат психологічних наук

Народилася 20 січня 1983 року в м.Кіровограді.
    У 1998 році закінчила Кіровоградський кібернетико-технічний коледж за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Фінанси і кредит».
   У 2001 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (спеціальність «Управління трудовими ресурсами»). Після закінчення вузу працювала викладачем економічних дисциплін у Кіровоградському кібернетико-технічному коледжі.
   У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук з теми «Соціальні норми менеджерів освіти в процесі прийняття управлінських рішень» за спеціальністю 19.00.05 – «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» (Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України).

У 2021 році закінчила Класичний приватний університет та здобула ступінь магістра за спеціальністю 035 Філологія (освітня програма – Переклад). Присвоєна кваліфікація – перекладач, викладач закладу вищої освіти.
Учасниця всеукраїнських та регіональних тренінгів та практикумів з практичної психології.

       Автор понад 20 публікацій, із них 18 статей у фахових виданнях України, понад 5 – у зарубіжних виданнях.
   Наукові інтереси: духовність особистості, менеджери освіти, процес прийняття управлінських рішень, цілісність особистості, самогіпноз, еріксінівський гіпноз.

Забезпечує викладання таких дисциплін: "Психологія", "Психологія особистості", "Самоорганізація особистості", "Соціалізація особистості", "Практична психологія в системі соціальної роботи".

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача 


 Косенко Володимир Дмитрович – 

доцент кафедри загальної  підготовки та соціальної роботи, кандидат філософських наук

Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2007 р., напрям підготовки «Соціологія», кваліфікація – бакалавр соціології. 
  У 2009 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність «Адміністративний менеджмент», кваліфікація – магістр адміністративного менеджменту.
  21.02.2013 р. захистив дисертацію на тему «Феномен інтелігентності як предмет філософської рефлексії». Рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.002.21 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. 

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з актуальних філософсько-гуманітарних проблем.

Забезпечує викладання таких дисциплін: "Університетська освіта".
  Наукові інтереси: феномен інтелігентності, проблематика творчості, інноваційні методики в соціальній роботі. Має більше 30 публікацій, з них у фахових виданнях – 10.

Список наукових праць викладача   


Протоієрей Іван Шемедюк
старший викладач кафедри загальної підготовки та соціальної роботи

Народився 20 січня 1993 р.

У 2014 р. закінчив Волинську духовну семінарію Української Православної Церкви і отримав базову вищу освіту за спеціальністю «Православне богослов’я (теологія)» та здобув кваліфікацію бакалавра Православного богослов’я (теологія). Захистив бакалаврську роботу на тему «Історіографія Волинської єпархії XIX – поч. XX ст.».

У 2014 р. вступив до Київської духовної академії Української Православної Церкви.

15 червня 2014 р. рукоположений митрополитом Кіровоградським і Новомиргородським Іоасафом в Кафедральному соборі Різдва Богородиці м. Кропивницького в сан диякона.

22 червня 2014 р. рукоположений митрополитом Кіровоградським і Новомиргородським Іоасафом в Кафедральному соборі Різдва Богородиці м. Кропивницького в сан священика.

5 травня 2017 року призначений керівником відділу релігійної освіти і катехізації Кіровоградської єпархії Української Православної Церкви.

Забезпечує викладання таких дисциплін: "Релігійна етика", "Релігійні культи в Україні", "Основи християнської моралі".

 


Марчак Катерина Валеріївна –  
cтарший викладач кафедри загальної підготовки та соціальної роботи.

marchak

Народилася 09 серпня 1989 року.

У 2014 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст у Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В. Винниченка за спеціальністю «Біологія», кваліфікація – вчитель біології, хімії та екології.

2017 року закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Корекційна освіта, логопед». Присвоєна кваліфікація – педагог-дефектолог дошкільних закладів для дітей з порушенням мовлення.

Учасниця міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій з актуальних гуманітарних проблем.

Коло наукових інтересів: мовленнєва корекція у дітей, реабілітація, медико-соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями.


Трушаков Олег Русланович – 

cтарший викладач кафедри загальної підготовки та соціальної роботи.

TrushakovOR

Народився 01 травня 1972 року.

У 1993 році закінчив навчання у Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. В. Винниченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціальністю «Фізична культура» (спеціалізація – плавання).

З 2013 року й дотепер працює тренером-викладачем з плавання у Спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву «Надія».

КМС з плавання. Суддя І категорії з плавання. Член фізкультурно-спортивних товариств «Буревісник», «Колос».

Призер Чемпіонату України з плавання, чемпіон Кіровоградської області з плавання.

Член Федерації плавання України у Кіровоградської області.

Коло наукових інтересів: актуальні питання фізичного виховання та здоров’я людини.

Забезпечує викладання таких дисциплін: "Фізичне виховання".