Кафедра загальної підготовки та соціальної роботи — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Кафедра загальної підготовки та соціальної роботи

Кафедра загальної підготовки та соціальної роботи є структурним підрозділом приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 081 Право, 231 Соціальна робота, 071 Управління та адміністрування, 281 Публічне управління та адміністрування. З вересня 2019 р. керівництво кафедрою здійснює кандидат філологічних наук, доцент Чорноус Оксана В’ячеславівна.

Стратегічною метою функціонування і розвитку кафедри є висококваліфікована підготовка фахівців різних спеціальностей на рівні світових кваліфікаційних вимог, а також отримання новітніх знань з соціальної роботи, філософії, психолінгвістики, педагогіки, мовознавства шляхом здійснення наукових досліджень та їх спрямування на створення і впровадження інноваційних конкурентоздатних результатів.

Sportswear free shippingPatike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf

Важливим фактором успішної діяльності структурного підрозділу є його науково-педагогічний потенціал. Сьогодні на кафедрі на постійній основі працюють доктор соціологічних наук та кандидати філософських, філологічних, педагогічних, психологічних наук, які успішно співпрацюють з усіма підрозділами інституту, а також іншими закладами вищої освіти України в напрямках освітньої, науково-дослідної, навчальної, виховної та організаційної діяльності.

Кафедра загальної підготовки та соціальної роботи репрезентована двома секціями: секцією для забезпечення підготовки фахівців із базових навчальних дисциплін гуманітарного профілю та секцією, що забезпечує фахову підготовку майбутніх соціальних працівників.

У рамках загальної підготовки викладачі працюють зі студентами всіх спеціальностей, допомагаючи їм виробити навички та уміння при вивченні мовних дисциплін (іноземна мова, латинська мова, українська мова (за професійним спрямуванням), а також дисциплін, що формують філософсько-наукові основи світогляду (філософія, етика та естетика, логіка, політологія, основи християнської традиції, релігієзнавство), дають уявлення про історичні процеси (історія України, історія української культури), спрямовані на фізичний розвиток (фізичне виховання) тощо.

Секція профільної підготовки забезпечує викладання профільних дисциплін (галузеві соціології; загальна соціологія; інноваційні методики в соціальній роботі; історія соціальної роботи; історія та теорія соціології; конфліктологія; менеджмент соціальної роботи; методика соціальних досліджень; основи психоконсультації та психокорекції; основи соціоекології; персонологія; правові засади соціальної роботи; практикум з соціології; практична психологія у системі соціальної роботи; прикладні методики соціальної роботи; психодіагностика; психологія особистості; психологія; соціальна педагогіка; соціальна політика в Україні; соціальна психологія тощо) та спеціалізованих курсів (соціальна робота в закладах освіти; соціальна робота з різними групами клієнтів; соціальна робота з сім’ями; соціальна робота у сфері зайнятості; соціальне забезпечення населення; соціальне партнерство; соціальний захист населення; соціальний патронаж; спеціалізовані служби у соціальній сфері тощо).

Наукова діяльність кафедри представлена широким спектром наукових розвідок з актуальних питань мовознавства, історії, філософії, щовідповідає науковій темі кафедри «Новітні парадигми в філософських та гуманітарних дослідженнях». Також на кафедрі продовжується вивчення нагальних проблем соціальної роботи, філософії, психолінгвістики, педагогіки, здоров’язбережувальної компетентності, що відповідає науковій темі кафедри «Інноваційні методи та технології соціально-гуманітарних наук».

Результати наукової роботи викладачів публікуються у фахових виданнях України, оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково0практичних конференціях. За час роботи кафедри видано монографію «Націософія» (доц. Ігнатьєв В. А.), навчальний посібник «Соціологія» (доц. Ігнатьєв В. А.), навчальне видання «Українська мова за професійним спрямуванням: тестові завдання» (доц. Чорноус О. В.). Доцентом кафедри Акімовою Н. В. було підготовлено низку навчально-методичних посібників, зокрема «Методичні рекомендації по підготовці до державного іспиту «Педагогіка та методики початкового навчання», «Методичні рекомендації по підготовці до державного іспиту «Психологія».

Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у всеукраїнських та міжнародних грантових програмах, зокрема «Громадянська освіта: пошук нових підходів до успішного впровадження Національної програми громадянської освіти в Україні» та «Навчальні програми професійного зростання» Агентства США з міжнародного розвитку, що адмініструється Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. Зазначені програми спрямовані на вдосконалення громадянської освіти та соціальної роботи в Україні через залучення зарубіжного досвіду. У межах цих проектів передбачені безкоштовні навчальні поїздки до Франції та Польщі. Студенти інституту мають можливість випробувати себе у Проектах Академії МВА Intarnational, здобувати перші навички соціальної роботи, використовуючи онлайн гранти «Добродел».

З метою залучення студентів до наукової роботи на кафедрі функціонують науковий гурток «Актуальні проблеми філософії та соціально-гуманітарних наук», науковий гурток «Креативні розумники» та наукова проблемна група «Ефективна комунікація».

Проходження практики студентами є невід’ємною і важливою складовою частиною процесу підготовки соціальних працівників у ПВНЗ КІДМУ. Її метою є формування професійної компетенції щодо прийняття самостійного рішення при виконанні різних функціональних обов’язків, необхідних для майбутньої професійної діяльності. Бази для проходження практик: Кіровоградський обласний центр зайнятості, Управління соціального захисту населення Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області, Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Кіровоградський обласний благодійний фонд «Перспектива», Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Янгол життя», Кіровоградська обласна громадська організація «Автоветеран», Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, Комунальний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради, Обласний благодійний фонд «Повернення до життя».

Викладачі кафедри мають не тільки значний досвід педагогічної й наукової діяльності, але й приділяють значну увагу формуванню духовної культури студентів. Особливо цьому сприяє робота православного храму на честь святих рівноапостольних Кирила та Мефодія, де студенти мають можливість отримати духовну допомогу.

На Кіровоградщині ПВНЗ КІДМУ є першим вищим навчальним закладом, який на своїй території має власний храм, освячений  Владикою Іоасафом. Тож керівництво інституту й кафедра загальної підготовки та соціальної роботи турбуються не лише про теоретичні знання студентів відповідно до фаху, але й про їхні духовні цінності, що є вважливою частиною нашого життя.

Студенти та викладачі кафедри активно співпрацюють із благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Янгол життя», допомагають із проведенням благодійних акцій та залученням до благодійності меценатів. Під керівництвом викладачів творчі та соціально небайдужі студенти беруть активну участь у проведенні соціально-психологічної терапії підопічних благодійної організації та пацієнтів гематологічного відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

Положення про кафедру загальної підготовки та соціальної роботи