Спеціальність «Облік і оподаткування» — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Cпеціальність: 071 «Облік і оподаткування»

latest Nike releaseNike, adidas, Converse & More

Бухгалтерський облік

непогрішний суддя того,

що було, необхідний

керівник сучасного і надійний

консультант майбутнього

(І. Ф. Шерр)

Облік і оподаткування – це мистецтво, професія, що потребує таланту й терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в його взаємозв’язках і гармонії.

Облік і оподаткуванняздебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так, адже він широко використовується в діловому світі для опису ділових стосунків між різними підприємствами.

Нині обліковці та податківці – це професіонали, які мають справу не тільки з веденням бухгалтерських записів. Вони зацікавлені у встановленні зв’язків між фінансовими результатами й тими подіями, які призвели до таких результатів. Фахівці з обліку та оподаткування постійно вивчають альтернативні шляхи ведення справи та використовують свій досвід для допомоги керівництву та власникам, підприємствам у виборі найкращого варіанта дій.

Фахівець ступеню «бакалавр» спеціальності 071 Облік і оподаткування (за Державним класифікатором професій ДК 003: 2010) здатний обіймати такі посади: бухгалтер, асистент бухгалтера-експерта, обліковець, аудитор, економіст-аналітик, асистент економіста-статиститка, державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий, технік з обліку, інспектор-ревізор, інспектор з інвентаризації, оцінювач.

Облік і оподаткування – це інтегрована наука. Її методологія базується на логіко-математичному й лінгвістичному аспектах, а практика – на прикладній психології.

Головне завдання обліковців та податківців – інтеграція поглядів і напрямів, створення загальної теорії бухгалтерського обліку та оподаткування – науки, якій належить майбутнє.

Обліковець та податківець – професія здібних і чесних людей!