загальної підготовки та соціальної роботи — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
  • Головна
  • Кафедри інституту:
  • загальної підготовки та соціальної роботи

Кафедра загальної підготовки та соціальної роботи

Кафедра загальної підготовки та соціальної роботи є структурним підрозділом приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 081 Право, 231 Соціальна робота, 071 Управління та адміністрування, 281 Публічне управління та адміністрування. З вересня 2019 р. керівництво кафедрою здійснює кандидат філологічних наук, доцент Чорноус Оксана В’ячеславівна.

Стратегічною метою функціонування і розвитку кафедри є висококваліфікована підготовка фахівців різних спеціальностей на рівні світових кваліфікаційних вимог, а також отримання новітніх знань з соціальної роботи, філософії, психолінгвістики, педагогіки, мовознавства шляхом здійснення наукових досліджень та їх спрямування на створення і впровадження інноваційних конкурентоздатних результатів.

Sportswear free shippingPatike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf

Докладніше