Викладачі кафедри обліку, оподаткування та фінансів — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Викладачі кафедри обліку, оподаткування та фінансів

Кафедра володіє якісним науково-педагогічним потенціалом, основу якого становлять викладачі з науковими ступенями та вченими званнями.

Шинкаренко Алла Василівна – 
доцент кафедри обліку та оподаткування, кандидат економічних наук.

ШинкаренкоНародилася 14.07.1962 року в Кіровоградській області.

У 1981 році закінчила Кіровоградський кооперативний технікум ім. М.П.Сая за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

У 1987 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» та здобула кваліфікацію економіста.

У 2004 році в Донецькому національному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» на тему: «Інтернаціоналізація харчової промисловості України в контексті інтеграції в світове господарство».

Автор 25 публікацій, із них 13 статей у фахових виданнях України.

Наукові інтереси: організація обліку суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, проблема зайнятості населення.

Електронна адреса для зв’язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача


 Ніколаєва Світлана Петрівна – 

завідувач кафедри обліку та оподаткування, кандидат економічних наук.

Народилася 18 червня 1981 року у м. Кіровограді.

В 2001-му році закінчила Кіровоградський державний технічний університет та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

У 2014-му році в Житомирському державному технологічному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  за спеціальністю 08.00.09  Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему: «Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній».

За результатами дисертаційного дослідження опублікована монографія «Бухгалтерський облік основної діяльності лізингових компаній: теорія, методологія, організація».

Загалом, у науковому доробку Світлани Петрівни понад 20 наукових публікацій у фахових виданнях України та  наукових виданнях інших держав.

Коло наукових інтересів: бухгалтерський облік лізингової діяльності, управління небанківськими фінансовими установами: обліковий аспект.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача


Босненко Віталій Борисович – 
доцент кафедри обліку та оподаткування, кандидат економічних наук.

31 05 2019 260Народився 15 вересня 1978 року.

У 2014 році закінчив Тернопільський національний економічний університет за спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Державна служба».

У 2014 році в захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.01 – «Економічна безпека держави» за темою: «Втеча капіталу в системі загроз економічній безпеці» у Національній академії внутрішніх справ МВС України.

Працював заступником начальника оперативного управління Головного управління Міністерства доходів у Кіровоградській області.

У 2014 - 2016 роках працював на посаді Головного експерта Департаменту безпеки в Кіровоградській області. На теперішній час обіймає посаду фахівця з економічної безпеки.

Автор понад 20 наукових публікацій у фахових виданнях України та наукових виданнях інших держав.

Коло наукових інтересів: економічна безпека, загрози економічної безпеки, рух капіталу.


Кучерова Ганна Юріївна –

професор кафедри обліку, оподаткування та фінансів, доктор економічних наук, доцент

kycherovaНародилася 18 квітня 1983 року.

У 2006 році закінчила Запорізьку державну інженерну академію та отримала диплом магістра за спеціальністю «Економічна кібернетика», присвоєно кваліфікацію магістра з економічної кібернетики.

У 2011 році в Класичному приватному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності), на тему: «Ціноутворення на нову продукцію машинобудівних підприємств».

Є дійсним членом-кореспондентом Академії економічних наук України з 2016 року.

У 2017 році в Класичному приватному університеті здобула науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, на тему: «Стратегія розвитку оподаткування в Україні: теорія, методологія, практика».

Автор понад 90 наукових публікацій у фахових виданнях України та наукових виданнях інших держав.

Коло наукових інтересів: міжнародне оподаткування, стратегії розвитку оподаткування в Україні та в світі, управління підприємствами в сучасних умовах.

 


Карпєєва Яніна Борисівна –

старший викладач кафедри обліку, оподаткування та фінансів

12348Народилася 18 травня 1980 року, в м. Кіровограді.

У 2004 році закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула повну вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту.

Автор 5 наукових публікацій у фахових виданнях України.

Коло наукових інтересів: сучасні проблеми системи оподаткування, бухгалтерський облік у різних сферах діяльності, міжнародне оподаткування.

 

 


Урсуленко Олександр Миколайович -

старший викладач кафедри обліку, оподаткування та фінансів

Ursulenko

Народився 07.04.1977 року в Кіровоградській області.

У 2006 році закінчив Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму» та отримав кваліфікаційне свідоцтво спеціаліста з фінансового моніторингу.

У 2007 році закінчив Кіровоградський національний технічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з обліку та аудиту.

Автор 7 наукових публікацій у фахових виданнях України та наукових виданнях апробаційного характеру.

Коло наукових інтересів: розвиток бухгалтерського обліку на основі бенчмаркінгу, облік у різних сферах діяльності, стратегії розвитку бухгалтерського обліку в секторі малого бізнесу.


Денисенко Алла Миколаївна -

старший викладач кафедри обліку, оподаткування та фінансів

denusenko

Народилася 03 травня 1968 року в Кіровоградській області.

У 2003 році закінчила Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Фінанси» та здобула повну вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста з фінансів. Є практикуючим бухгалтером.

Автор наукових публікацій у фахових виданнях України.

Коло наукових інтересів: облікова політика підприємства та її вплив на систему управління, процес оподаткування, бухгалтерський облік у різних сферах діяльності.

 


Нестеренко Тамара Сергіївна -

доцент кафедри обліку, оподаткування та фінансів, кандидат педагогічних наук

nesterenko

Народилася 29 січня  1983 року.

  2006  року закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладач педагогіки.

У 2016 році у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, на тему: «Підготовка майбутнього вчителя до формування ключових компетентностей у молодших школярів».

У 2018 році закінчила магістратуру  Класичного приватного університету  за спеціальністю «Облік і оподаткування», кваліфікація «Магістр обліку і оподаткування, фахівець з оподаткування».

Автор 9 наукових публікацій  у фахових виданнях України.

Наукові інтереси: професійна освіта  в сучасних умовах, бухгалтерський облік у формуванні соціально-відповідального бізнесу.