Склад Приймальної комісії — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Склад Приймальної комісії

Голова Приймальної комісії – директор ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», доктор юридичних наук, доцент Литвин Іван Іванович.
Заступник голови Приймальної комісії – заступник директора з навчально-наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент Шаркова Ганна Юріївна.
Відповідальний секретар Приймальної комісії – завідувач кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент Чорноус Оксана В'ячеславівна.
Уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв – інженер з комп’ютерних систем Гевел Андрій Петрович.
Члени Приймальної комісії:

  • Степанов Павло Леонідович - завідувач кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент;
  • Боклаг Валентина Андріївна - завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, доцент;
  • Шинкаренко Алла Василівна - завідувач кафедри обліку, оподаткування та фінансів, кандидат економічних наук;
  • Коваленко Вікторія Володимирівна – інспектор навчально-методичного відділу;
  • Чернега Тетяна Володимирівна – інспектор навчально-методичного відділу;
  • Ломоносова Людмила Борисівна - завідувач навчального-методичного відділу;
  • Денисенко Алла Миколаївна - головний бухгалтер;
  • Субботіна Тетяна Юріївна - начальник відділу кадрів;
  • Волобоєва Єлизавета Сергіївна - член Студентської ради.