Магістр. Вартість навчання — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Вартість навчання за ступенем магістра для вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Галузь знань Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва Код Назва

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 22000,00 22000,00