Магістр. Порядок прийому заяв та документів — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Порядок прийому заяв та документів для вступу на навчання за ступенем магістра

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви тільки в електронній формі.

У паперовій формі документи для вступу подаються лише в таких випадках:

1) для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів;

2) за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;

3) у разі подання іноземного документа про освіту;

4) у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;

5) у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

6) у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ПВНЗ "Кропивницький інститут державного та муніципального управління".