Магістр. Перелік документів — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Магістр. Перелік документів

Перелік документів для вступу

1. Оригінал та копія документа про про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, і додаток до нього.

2. Оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту.

3. Копія документа, що посвідчує особу (паспорт).

4. Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або довідки про реєстрацію місця проживання (тільки за наявності ID-паспорта).

5. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер).

6. Копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів (за наявності).

7. Копія військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

8. Копія документа про зміну прізвища, ім’я або по батькові (за потреби).

9. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.