Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
Корисна інформація для вступника
Почни свій шлях до успіху разом з нами!
Учасникам ООС знижка в оплаті за навчання
Можливість помісячної оплати за навчання

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота

У період з 07 червня по 15 червня 2021 року в Кропивницькому інституті державного та муніципального управління відбулася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальності 231 Соціальна робота. Першим студенти складали атестаційний екзамен. Він охоплював питання з теорії соціальної роботи, технології соціальної роботи, інноваційних методик в соціальній роботі, прикладних методик соціальної роботи.

Завідувачка кафедри Чорноус О. В. відрекомендувала голову та членів екзаменаційної комісії, оприлюднила алгоритм проведення підсумкової атестації, дала слушні настанови випускникам. Продуктивність роботи атестаційної комісії була забезпечена своєчасним поданням супровідної документації Другим відбувся захист кваліфікаційних робіт. Кожен із здобувачів доповідав про основні результати дослідження, яка супроводжувалася для унаочнення презентацією, надавав відповіді на запитання голови й членів комісії, зауваження рецензентів. До слова були також запрошені наукові керівники, які коментували рівень та якість виконання поставлених завдань, характеризували ставлення здобувачів до наукової роботи.

За результатами складеного екзамену та захисту кваліфікаційних робіт екзаменаційна комісія констатувала, що рівень сформованості фахових компетентностей випускників відповідає вимогам стандартів вищої освіти.

0 02 05 671694fcaed0027e298b510afb63c90495d2d33374287d3f676182166e160220 9e9b71206b494a63

0 02 05 a97b47305379d3c8d33757c4dc989c941fdd7ba4a56c8491c030b50d0ca9af0a 2d240cefa53a8e8d

0 02 05 b9aae4424ab0fb2fde068b4924eed130943afc0d3af2ce1cb0ec4076f8b302ad 63f0e957b4bbcf19

0 02 05 c7f477b69d386fa9b3ff2747bafefa80b5526edbe67560725c5f451a18578943 f997c3b236d6eb44

0 02 05 c90f1585124dc00888be1def96dfff97320a6f00749661038959f70bc49934b3 41737ecfb5f99671