Проходження практики студентами спеціальності 231 Соціальна робота — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
Корисна інформація для вступника
Почни свій шлях до успіху разом з нами!
Учасникам ООС знижка в оплаті за навчання
Можливість помісячної оплати за навчання

Проходження практики студентами спеціальності 231 Соціальна робота

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в приватному вищому навчальному закладі «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики в установах та організаціях відповідно до навчальних планів.

Best Nike SneakersJORDAN BRAND

 

Визначальною характерною властивістю соціальної роботи як професії можна вважати її акцент на впровадженні запланованих змін. Отже, остаточним випробовуванням соціальних працівників у їхній професійній ролі є здатність впроваджувати теорію та принципи соціальної роботи в практичну діяльність.

При проходженні практики студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, а й набувають умінь та навичок практичної діяльності фахівця з соціальної роботи. Вони стають учасниками практичної діяльності із соціального захисту населення, спостерігають та аналізують різні сторони діяльності практичних фахівців із соціальної роботи, вчаться здійснювати дії, пов’язані із соціальним захистом населення.

Студенти старших курсів більш глибоко та докладно знайомляться із специфікою роботи окремих закладів соціальної служби, проводять спостереження за роботою закладу, процесом надання послуг зокрема. У цей період особливо інтенсивно триває процес формування професійних умінь і навичок, оскільки він відбувається в умовах, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності.

123459876