Проведення ІХ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства» — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
Корисна інформація для вступника
Почни свій шлях до успіху разом з нами!
Учасникам ООС знижка в оплаті за навчання
Можливість помісячної оплати за навчання

Проведення ІХ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства»

Best SneakersNike Air Force 1 Shadow News, Colorways, Releases , Gov

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо докторів, кандидатів наук, аспірантів, здобувачів, магістрантів, практиків та фахівців, які мають бажання висловити власну думку про сучасні проблеми розвитку правової та гуманітарно-економічної сфер України і світу та взяти участь у

ІХ Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції

«АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА

ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА»,

яка відбудеться

5 – 6 лютого 2021 року

в Кропивницькому інституті державного та муніципального управління

Форма участі: заочна

Робочі мови конференції: українська,російська,англійська, польська.

            Конференція має на меті комплексний науковий аналіз сучасного стану юридичної науки, гуманітарно-економічних проблем у період реформування демократичного суспільства в Україні та світі з залученням провідних науковців, практиків, а також молодих учених з усіх регіонів України та зарубіжних держав.

Основні тематичні напрямки конференції:

  1. Теоретико-методологічні аспекти реалізації норм матеріального права в умовах євроінтеграції.
  2. Теоретико-правові проблеми процесуального законодавства під час демократизації суспільства
  3. Забезпечення гуманітарно-економічних прав та свобод людини й громадянина в період реформування демократичного суспільства.


Р Е Є С Т Р А Ц І Я

Для участі в роботі конференції просимо надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 1 лютого 2021 року такі матеріали:

        заявку учасника конференції;

        електронний варіант доповіді;

        відскановану копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску.

Учасникам, які не мають наукового ступеня, слід обов’язково подати рекомендацію наукового керівника чи рецензію наукового співробітника, який має науковий ступінь за спеціальністю, що відповідає предмету дослідження, та/або витяг з протоколу засідання наукового відділу (кафедри) про рекомендацію до друку (відскановане зображення).

Організаційний внесок складає 100 грн.

Особи, які мають науковий ступінь та закордонні учасники організаційний внесок не сплачують.

Платіжні реквізити

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Код ЄДРПОУ: 38858340

Розрахунковий рахунок: 26009010038260

МФО банку: 328209

Банк: АБ «ПІВДЕННИЙ» м. Одеса

Вид платежу:«За участь у конференції(прізвище, ім’я, по батькові)»

ОБОВ’ЯЗКОВО ЗАЗНАЧТЕ ПРІЗВИЩЕТА ІНІЦІАЛИ УЧАСНИКА

Учасникам до 5 березня 2021 р. буде надісланий електронний збірник тез конференціївформаті «pdf».

Редакційні вимоги до змісту та оформлення доповіді:

   1. Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити глибоке наукове дослідження. Рукопис доповіді має бути ретельно вичитаний і відредагований.

   2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею.

   3. Текст повинен бути виконаний у Microsoft Word 6.0 і вище для Windows та збережений у форматі *.doc або *.rtf.

   4. Обсяг відредагованої автором доповіді – до 4-х сторінок.

   5. Комп’ютерний варіант доповіді:

- формат аркуша А 4;

- усі поля 2 см;

- орієнтація – книжкова;

- шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 кеглів, стиль «нормальний» («звичайний»); якщо використано інший шрифт, необхідно подати його в окремому файлі;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- абзацний відступ – 1,25 см;

- текст друкувати без переносів.

   6. Ключова термінологія та основні положення доповіді в тексті можуть виділятися напівжирним шрифтом або курсивом.

   7. Послідовність структурних елементів:

- перший рядок – назва доповіді (відцентрована, великі літери, напівжирний шрифт);

- наступний рядок – ім’я, прізвище та по батькові (напівжирний курсив, праворуч);

- наступний рядок – посада, місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання (курсивом, праворуч);

- через рядок – основний текст доповіді;

- через рядок після доповіді – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ в алфавітному порядку. Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого у 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:201

   8. Бібліографічні покликання в тексті подавати в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки [4, с. 32].

   9. Обов’язкове розрізнення знаків тире (–) і дефіс (-), використання лапок такого формату – «» («текст»); скорочення на зразок т. п., т. д., ініціали при прізвищах (напр., І. І. Іванов), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Кропивницький) друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Примітка:

Рукописи роботи, що не відповідають вимогам або надіслані після закінчення встановленого терміну, не розглядаються. Оргкомітет залишає за собою право відхиленнятез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.

Одержання Оргкомітетом доповіді та заявки на участь у конференції обов’язково підтверджується відповідним електронним повідомленням Оргкомітету про реєстрацію учасника. У випадку неодержання повідомлення про реєстрацію просимо завчасноповідомляти Оргкомітет.

Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який не відповідає зазначеним вище вимогам!

Адреса організаційного комітету:

вул. Миколи Левитського, 73

м. Кропивницький, Україна, 25026

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

телефон для довідок: (0522) 27-46-40; (066) 650-07-87; (096) 491-08-95; факс. (0522) 34-99-01

Тернавська Тетяна Анатоліївна тел. (050) 457-24-20

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАЯВКА

учасника ІХВсеукраїнської науково-практичної заочної конференції

«Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства»

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи / навчання

Посада

Тема доповіді

Назва секції

Контакти: тел.

Е-mail

Поштова адреса

Прізвище,    ім’я,    по    батькові,      науковий

ступінь, вчене звання наукового керівника


ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

Інформаційне повідомлення