Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2019–2020 н. р. — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
Корисна інформація для вступника
Почни свій шлях до успіху разом з нами!
Учасникам ООС знижка в оплаті за навчання
Можливість помісячної оплати за навчання

Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2019–2020 н. р.

foto

З 24 жовтня 2019 року по 3 лютого 2020 року на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 року № 1271 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019–2020 навчальному році» в інституті було проведено перший тур Конкурсу за галузями знань: «Право», «Соціальна робота», «Переклад», «Економіка підприємства».

Відповідно до наказу директора інституту від 21.10.2019 р. № 47 «Про організацію та проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019–2020 навчальному році» для об’єктивності визначення переможців було створено конкурсну комісію з числа досвідчених фахівців, які розглянули подані роботи та визначили найкращі з них, врахувавши актуальність, новизну та практичне значення наукових результатів.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ БУЛО ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ:

І місце – Тишков Д. А. (група ДП–117, наукова робота «Практика транслітерації українських імен та прізвищ»; керівник: завідувач кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент Чорноус О. В.);

ІІ місце – Зварич Н. В.  (група ДСР–116, наукова робота «Інтерактивні методи соціальної роботи та їх використання в діяльності ЦСССДМ»; керівник: доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук Тернавська Т. А.);

ІІІ місце – Діденко В. С. (група ДСР–116, наукова робота «Особливості соціальної роботи з дітьми позбавленими батьківського піклування»; керівник: доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат психологічних наук Шаумян О. Г.);

ІV місце – Денисенко М. І.  (група ДОА–118, наукова робота «Підвищення ефективності управління обіговим капіталом підприємства»; керівник: завідувач кафедри обліку, оподаткування та фінансів, кандидат економічних наук Шинкаренко А. В.);

V місце – Ромашко О. Р.  (група ДП–117, наукова робота «Загальнотеоретичні аспекти та особливості виборчої системи України»; керівник: доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат історичних наук Цигульський С. М.);

VІ місце – Заверзаєв С. С. (група ДП–116, наукова робота «Перегляд провадження за нововиявленими обставинами»; керівник: завідувач кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент Степанов П. Л.).

Зазначені вище роботи відправлені на розгляд галузевих конкурсних комісій для участі в другому турі Конкурсу, який відбудеться у Львіському національному університеті імені Івана Франка, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Національному університеті «Одеська юридична академія».

Відділ організації науково-дослідної роботи висловлює вдячність усім, хто брав активну участь у першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Вітаємо переможців першого туру Конкурсу!

Бажаємо нашим студентам успіху та чекаємо нових перемог!