Відкрите практичне заняття з теми «Мовна політика сучасних держав. Засоби забезпечення статусу престижності мови» в контексті вивчення української мови (за професійним спрямуванням) — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
Корисна інформація для вступника
Почни свій шлях до успіху разом з нами!
Учасникам ООС знижка в оплаті за навчання
Можливість помісячної оплати за навчання

Відкрите практичне заняття з теми «Мовна політика сучасних держав. Засоби забезпечення статусу престижності мови» в контексті вивчення української мови (за професійним спрямуванням)

3

25 версеня 2019 року в. о. завідувача кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент Чорноус О.В. провела відкрите заняття з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» на тему «Мовна політика сучасних держав. Засоби забезпечення статусу престижності мови».

Актуальні питання мовної політики нашої держави та історичний досвід багатьох європейських та східних країн обговорювали студенти другого курсу, які здобувають освіту за спеціальністю «Право». Майбутні правники на початку заняття успішно пройшли еспрес-опитування щодо законодавчої бази питання, зокрема продемонстрували знання Конституції України, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій» тощо.

Наступним етапом було обговорення дискусійних питань щодо формування та захисту інформаційного простору, тож студенти мали можливість не лише продемонструвати набуті знання, а й поміркувати, порівняти явища.

Найбільше увага на занятті була зосереджена на презентаціях особливостей мовної політики таких країн, як Канада, Польща, Китай, Іспанія, Швейцарія, Франція, Люксембург. Їх позитивний досвід та труднощі в умовах двомовності або навіть багатомовності спонукав студентів до пошуку найбільш вдалих засобів забезпечення статусу престижності українській мові.

2

6

5

4