Положення про інформаційний центр — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
Корисна інформація для вступника
Почни свій шлях до успіху разом з нами!
Учасникам ООС знижка в оплаті за навчання
Можливість помісячної оплати за навчання

Положення про інформаційний центр

ПОЛОЖЕННЯ

про інформаційний центр приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

1. Загальні положення

1.1 Інформаційний центр є структурним підрозділом приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального» (далі — Інститут).

1.2 Це Положення визначає основні завдання, функції, права й відповідальність інформаційного центру, а також взаємовідносини інформаційного центру з іншими підрозділами Інституту.

1.3 Інформаційний центр створюється й ліквідується за рішенням директора Інституту.

1.4 Інформаційний центр підпорядкований безпосередньо директору Інституту та заступнику директора з навчально-методичної та наукової роботи.

1.5 Інформаційний центр очолює інженер з комп’ютерних систем. Призначення на посаду й звільнення інженера з комп’ютерних систем здійснюється директором Інституту відповідно до чинного законодавства.

1.6 За відсутності інженера з комп’ютерних систем його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Ця особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.7 У своїй діяльності інформаційний центр керується чинним законодавством, Статутом Інституту, цим Положенням, рішеннями Вченої ради Інституту, наказами та розпорядженнями директора Інституту.

1.8 Робочий час інформаційного центру визначається розпорядком дня Інституту.

1.9 Інститут зобов’язаний створювати умови для нормальної роботи працівників інформаційного центру, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами та літературою щодо основної діяльності інформаційного центру.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечувати навчальний процес студентів Інституту в комп’ютерному класі.

2.2. Брати участь в організації курсів, семінарів, консультацій для викладачів, працівників та студентів Інституту з питань використання комп’ютерної техніки.

2.3. Своєчасно та якісно виконувати заплановані роботи та розпорядження керівництва.

2.4. Контролювати ефективне використання й збереження закріплених за інформаційним центром комп’ютерної та офісної техніки, приміщень, меблів, матеріалів тощо.

2.5. Надавати допомогу викладачам у роботі з віртуальною аудиторією та розміщенні навчально-методичних розробок із навчальних дисциплін.

3. Функції

3.1. Підключення підрозділів Інституту до глобальної електронної мережі.

3.2. Забезпечення функціонування локальної мережі Інституту й роботи співробітників і студентів у глобальній електронній мережі.

3.3. Інсталяція, супроводження, обслуговування та контроль за використанням комп’ютерної техніки.

3.4. Інсталяція, супроводження та робота з автоматизованою системою Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО).

3.5. Інсталяція, супроводження та робота з програмою підсистеми
ІВС «Освіта».

3.6. Допомога викладачам у підготовці та проведенні занять у комп’ютерному класі.

3.7. Допомога студентам під час самостійних занять у комп’ютерному класі.

4. Права та обов’язки

4.1. Права та обов'язки працівника інформаційного центру визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками, розробленими відповідно до законодавства й затвердженими директором Інституту.

5. Керівництво

5.1. Керівництво інформаційним центром здійснює інженер з комп’ютерних систем, який безпосередньо підпорядковується директору Інституту та заступнику директора з навчально-методичної та наукової роботи.

5.2. Інженера з комп’ютерних систем призначає на посаду та звільняє з неї директор Інституту за поданням заступника директора з навчально-методичної та наукової роботи.

6. Організація роботи

6.1. Структуру та штатний розпис інформаційного центру затверджує директор Інституту  згідно з нормативами в межах чисельності та відповідно до трудового договору.

6.2. Інформаційний центр працює за планом, який кожного року затверджує директор Інституту.

6.3. Інформаційний центр звітує про свою діяльність перед директором Інституту та заступником директора з навчально-методичної та наукової роботи.

7. Взаємовідносини і зв’язки

7.1. Інформаційний центр у своїй діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами Інституту: кафедрами, відділом управління персоналом, фінансово-економічним відділом, навчально-методичним відділом, бібліотекою, відділом профорієнтаційної та соціально-виховної роботи.

7.2. Розмежування обов’язків між інформаційним центром та іншими підрозділами Інституту зі спільних питань діяльності визначається наказами директора Інституту.