Правила користування бібіліотекою — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
Корисна інформація для вступника
Почни свій шлях до успіху разом з нами!
Учасникам ООС знижка в оплаті за навчання
Можливість помісячної оплати за навчання

Правила користування бібіліотекою

 


1. Загальні положення

1.1.Правила користування бібліотекою приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» (далі — Бібліотека) розроблено у відповідності до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» і на підставі Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України.

1.2. Бібліотека є структурним підрозділом приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» (далі — Інститут), виконує функції наукового, інформаційного, культурно-освітнього центру, забезпечує учбовий процес та науково-педагогічну діяльність творами друку та іншими інформаційними матеріалами, які складають фонд бібліотеки.

1.3. Правила користування Бібліотекою — це документ, що встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права і обов'язки користувачів та бібліотеки.

1.4. Бібліотека обслуговує користувачів (професорсько-викладацький склад Інституту, працівників структурних підрозділів, студентів усіх форм навчання) на абонементі та в читальному залі. Користувачі інших установ мають право користуватися фондами Бібліотеки тільки в читальному залі на підставі паспорта та з письмового дозволу директора Інституту.

1.5. Бібліотека забезпечує безкоштовне виконання основних видів бібліотечних послуг.

1.6. Користування бібліотечними послугами відбувається на умовах і за порядком, передбаченими цими Правилами.

 


2. Умови запису до бібліотеки

2.1. Право користування бібліотекою надано:

—   штатному професорсько-викладацькому складу Інституту;

—   штатним співробітникам структурних підрозділів Інституту;

—   студентам усіх форм навчання;

—   студентам коледжу Інституту.

2.2. Перед записом до Бібліотеки користувач повинен ознайомитися з правилами користування Бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом у читацькому формулярі.

2.3. Запис до бібліотеки усіх користувачів відбувається на підставі паспорта та згідно з наказом про зарахування або прийому на роботу до Інституту.

2.4. Запис штатного професорсько-викладацького складу та співробітників Інституту здійснюється на підставі паспорта та довідки, виданої відділом управління персоналом.

2.5. Користувачі з інших установ, сумісники, студенти коледжу Інституту записуються до Бібліотеки (з правом користування документами лише в читальному залі) на підставі паспорта.

2.6. На підставі поданих документів на кожного користувача заповнюється читацький формуляр, який є документом, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

 


3. Порядок користування бібліотечним фондом

3.1. Бібліотека безкоштовно надає користувачам повну інформацію про склад бібліотечних фондів за допомогою системи каталогів і картотек (у традиційній або електронній формі).

3.2. Користувач у разі замовлення, отримання літератури, а також за вимогою бібліотекаря повинен пред'являти читацький квиток, паспорт або залікову книжку.

3.3. Користувач повинен уважно переглянути відібрані для роботи документи і повідомити працівника Бібліотеки про виявлені пошкодження, останній зобов'язаний зробити на документах відповідну службову позначку. В протилежному випадку відповідальність за виявлені пошкодження несе читач, який користувався цими документами останній.

3.4. Заборонено робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати документи.

3.5. На прохання користувача термін користування документами може бути подовжений (якщо на них відсутній попит інших користувачів).

3.6. У разі звільнення з Інституту або закінчення строку навчання користувач зобов'язаний повністю розрахуватися з Бібліотекою, що засвідчує підпис в обхідному листі.

 


4. Порядок користування абонементом

4.1. Право користування абонементом надається студентам, професорсько-викладацькому складу, співробітникам Інституту.

4.2. Користувачі одержують документи для тимчасового користування на опрацювання поза бібліотекою.

Примітка: навчально-методична література видається на абонементі відповідно до навчальних планів терміном на 1 семестр і в кількості, що відповідає можливостям бібліотеки, художня література - в кількості, що не перевищує трьох примірників терміном до 30 днів.

4.3. У разі недостатньої кількості документів надається право користування іншими видами абонементу (нічний, вихідного дня, короткостроковий).

4.42. Для професорсько-викладацького складу та співробітників Інституту кількість одноразової видачі документів обмежується п'ятьма примірниками.

4.5. За кожний документ користувач підписується особисто в читацькому формулярі. Після повернення документів до Бібліотеки інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється, а підпис користувача анулюється підписом бібліотекаря. Не дозволено виносити з приміщення Бібліотеки документи, не записані до читацького формуляру.

4.6. Наступна видача документів можлива лише після повернення одержаних раніше документів або після продовження терміну користування ними, а також у разі, коли на них відсутній попит інших користувачів.

 


5. Порядок користування фондом читального залу

5.1.Право користування фондом читального залу надається студентам, професорсько-викладацькому складу, співробітникам Інституту, а також користувачам інших установ (з письмового дозволу директора Інституту).

5.2. Користувачі одержують у тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову літературу, енциклопедії, бібліографічні видання, періодичні видання та інші рідкісні і цінні документи, представлені у фонді обмеженою кількістю, та видання підвищеного попиту.

5.3. Кількість документів, що видається в читальному залі, не обмежується.

5.4.Дозволяється виносити документи з читального залу лише на ксерокопію. Дозвіл на винос документів на ксерокопію потрібно одержати у бібліотекаря.

 


6. Права та обов'язки користувачів

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. Отримувати в тимчасове користування документи або їх копії з фонду Бібліотеки.

6.1.2. Безоплатно отримувати інформацію про склад бібліотечних фондів, консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації.

6.1.3. Користуватися довідково-бібліографічним апаратом Бібліотеки як на традиційних, так і на електронних носіях, електронними базами даних Бібліотеки та Інституту, отримувати інформацію через Internet.

6.1.4. Брати участь у заходах, що проводить Бібліотека.

6.1.5. Користуватися іншими видами послуг.

6.2. Користувачі зобов'язані:

6.2.1. Дотримуватися правил користування Бібліотекою.

6.2.2. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

6.2.3. Щорічно проходити перереєстрацію на початку навчального року. В ході перереєстрації, а також на час відпустки, користувач зобов'язаний здати всю літературу, зафіксовану в читацькому формулярі. Особи, які не пройшли перереєстрацію, Бібліотекою не обслуговуються.

6.2.4. Повідомляти бібліотекаря в разі зміни прізвища, місця роботи, місця проживання, номера телефону, факультету, номера групи та інше.

6.2.5. Дбайливо ставитися до документів з бібліотечного фонду (заборонено робити підкреслення, загинати і виривати сторінки, розшивати матеріали, виправляти інвентарні номери), довідково-бібліографічного апарату, комп'ютерної техніки та бібліотечного обладнання.

6.2.6. У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів читач зобов'язаний відшкодувати втрату: примірником того самого видання; виданням, рівноцінним за змістом і вартістю (за визначенням завідувача Бібліотеки), або сплатити через касу Інституту 3-х разову вартість документу.

6.2.7. Користуватися комп'ютерною технікою тільки з дозволу працівника Бібліотеки, зареєструвавшись у книзі відвідувань.

6.2.8. Входити до Бібліотеки без верхнього одягу.

6.2.9. Виносити книги і інші документи з читального залу тільки з дозволу бібліотекаря.

6.2.10. Дотримуватися у приміщенні Бібліотеки тиші та громадського порядку та сприяти його підтриманню іншими користувачами.

 


7. Відповідальність користувачів

7.1. Користувачі, які порушують правила користування Бібліотекою несуть юридичну відповідальність, передбачену законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

7.2. У разі порушення строків користування літературою, брутального поводження у бібліотеці, ігнорування зауваження працівника бібліотеки користувач позбавляється права користування бібліотекою:

— після першого попередження — на один місяць,

— після другого попередження — на 6 місяців,

— після третього попередження — виключається з числа читачів бібліотеки.

7.3. Відповідальність за зіпсовану літературу чи її розрізняльну здатність (інвентарний номер) несе читач, який користувався нею останнім.

7.4. Відомості про користувачів, що порушують Правила користування Бібліотекою передаються директорові Інституту.

 


8. Зобов'язання бібліотеки щодо обслуговування користувачів

8.1. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчальної, науково-дослідної та виховної роботи Інституту.

8.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію своїх фондів.

8.3. Інформує користувачів про всі види бібліотечних послуг.

8.4. Надає користувачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси та забезпечує доступ до них.

8.5. Створює належні умови для користування бібліотечним фондом та електронними базами даних.

8.6. Надає допомогу у пошуку необхідних джерел інформації шляхом тематичного підбору літератури, індивідуальних бесід, усних консультацій з використанням каталогів і картотек та інших довідково-бібліографічних матеріалів.

8.7. Сприяє розвитку інформаційної культури користувачів шляхом прищеплювання навичок користування інформаційними ресурсами Бібліотеки.

8.8. Вивчає інформаційні потреби користувачів з метою оперативного їх задоволення та формування бібліотечного фонду.

8.9. Систематично здійснюю контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки документів, виданих користувачам.

8.10. Проводить один раз на місяць санітарний день.

8.11. Звітує про свою роботу керівництву Інституту.

8.12. Забезпечує високий рівень обслуговування користувачів.

 


9. Бібліотека має право

9.1. Ознайомлюватися з навчальними планами, програмами, тематикою науково-дослідницької роботи, іншими документами Інституту, отримувати від структурних підрозділів Інституту матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань.

9.2. Вимагати від користувачів повернення документів до фонду Бібліотеки у зв'язку із закінченням терміну користування.

9.3. Вимагати від користувачів повернення боргу згідно з п. 6.2.6. цих Правил.

9.4. Позбавляти користувачів права користування бібліотечним фондом у разі порушення правил користування Бібліотекою згідно з п. 7.2. цих Правил.

9.5. Накладати штраф у розмірі 10 коп. за добу за кожне друковане видання, яке було видане на абонементі на один навчальний семестр, у разі несвоєчасного його повернення.

9.6. У разі відмови користувача розрахуватися з Бібліотекою згідно з вимогами даних Правил про відшкодування вартості неповернених або зіпсованих читачем бібліотечних документів цей конфлікт розглядає керівництво Інституту.


Running Sneakers StoreAlle Artikel