Студентська рада — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Студентська рада

Студентська рада приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» є органом студентського самоврядування в приватному вищому навчальному закладі «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», що працює за принципами законності, виборності, колегіальності, незалежності, рівності, гласності, підзвітності та відповідальності перед студентською громадою.

Студрада Інституту діє на підставі Положення про студентське самоврядування, Статуту Інституту, Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативних актів, що регламентують діяльність органів студентського самоврядування.

Студрада Інституту – це орган студентського самоврядування, який має право вирішувати питання студентського громадського життя, що належить до їх компетенції, об’єднувати студентів Інституту з метою реалізації цілей та завдань, які передбачені цим Статутом.

 
Літвінова

 Голова Студентської ради - 

Літвінова Яна Володимирівна

 

Заступник голови Студентської ради - 

Ромашко Олександра Романівна

 

Заступник голови Студентської ради - 

Колодєєва Оксана Вікторівна

 
Білоус

 Секретар Студентської ради - 

Білоус Андрій Олексійович

Положення про Студентську раду