Студентська рада — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Студентська рада

   Студентська рада приватного вищого навчального закладу «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету» є органом студентського самоврядування в приватному вищому навчальному закладі «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету», що працює за принципами законності, виборності, колегіальності, незалежності, рівності, гласності, підзвітності та відповідальності перед студентською громадою.

Студрада Інституту діє на підставі Положення про студентське самоврядування, Статуту Інституту, Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативних актів, що регламентують діяльність органів студентського самоврядування.

Студрада Інституту – це орган студентського самоврядування, який має право вирішувати питання студентського громадського життя, що належить до їх компетенції, об’єднувати студентів Інституту з метою реалізації цілей та завдань, які передбачені цим Статутом.

 
scorupo
 Голова Студентської ради - Скорупо Володимир
 igor  Заступник голови Студентської ради - Герасименко Ігор
povoroznuk  Секретар Студентської ради - Поворознюк Ілона

Положення про Студентську раду