ІV Міжнародна науково-практична конференція «НАУКОВІ ПОШУКИ У ІІІ ТИСЯЧОЛІТТІ: СОЦІАЛЬНИЙ, ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІРИ» — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

ІV Міжнародна науково-практична конференція «НАУКОВІ ПОШУКИ У ІІІ ТИСЯЧОЛІТТІ: СОЦІАЛЬНИЙ, ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІРИ»

 

1

31 травня ­– 1 червня 2019 року у ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри».

spy offersNike Air Force 1 High

Метою конференції було розв’язання актуальних проблем соціальної, правової, економічної та гуманітарної сфер.

Учасниками науково-практичної конференції стали молоді вчені, провідні науковці, досвідчені практики, представники вищих навчальних закладів і установ України та близького зарубіжжя, зокрема Білоруського державного економічного університету (Республіка Білорусь, м. Мінськ), Гродненського філіалу «БІП – Інститут правознавства» (Республіка Білорусь, м. Гродно), Брестського державного університету імені О. С. Пушкіна (Республіка Білорусь, м. Брест), Мозирського державного педагогічного університету ім. І. П. Шамякіна» (Республіка Білорусь, м. Мозирь), Ярославської державної вищої техніко-економічної школи ім. Броніслава Маркевича (Польща, м. Ярослав), Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії внутрішніх справ України, Національної академії  Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та багатьох інших.

Учасників заходу привітав директор ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», доктор юридичних наук, доцент Литвин Іван Іванович, який зазначив, що такі наукові заходи сприяють поглибленню наукового діалогу та є підтвердженням високого рівня вітчизняної науки й непересічного інтересу різних поколінь наукової спільноти до ролі наукових досліджень у формуванні суспільного поступу в ІІІ тисячолітті. Побажавши всім учасникам плідної та творчої праці голова президії Рубан Олександр Миколайович оголосив регламент для виступів на пленарному засіданні та питань до доповідачів.

Під час пленарного засідання пролунало багато проблемних питань актуальних як для українського суспільства, так і для міжнародної спільноти в цілому. Зокрема, доповіді Рубан Л. О., Акімової Н. В. та Герасименка І. А. стосувалися проблеми впливу інтернету на людське життя, його переваг та недоліків.

Цигульський С. М.  у своїй доповіді «Мовна політика та законодавство на прикладі окремих країн Європи» звернув увагу учасників конференції на тенденції в мовному законодавстві Польщі, Чехії, Словаччини,Литвита Білорусі і порівняв їх з українським законодавством. Запропонована автором тема викликала жваві дискусії серед учасників конференції.

Проблемам місцевого рівня приділили увагу у своїх доповідях студентка ІІ курсу Варакута Є. А. «Оцінка рівня соціальної інфраструктури району його жителями (на основі мікрорайону Балашівка, м. Кропивницький)» та студент ІV курсу Скорупо В. О. «Роль громадського бюджету для місцевого самоврядування: демократія на місцях». Студентка II курсу Ромашко О. Р. розкрила у своїй доповіді таку соціальну проблему як девіантна поведінка студентської молоді.

Не менш цікавими та актуальними були питання, що розглядалися під час роботи секцій. Зокрема, прозвучали доповіді про гендерні аспекти спілкування, вплив мультфільмів на розвиток та поведінку дітей тощо.

Під час роботи конференції було розкрито чимало проблемних аспектів, що стосуються сучасного суспільства, розглянуті особливості реалізації наукових позицій та розставлені нові акценти, висловлені слушні пропозиції щодо подальших наукових досліджень.

Робота конференції переконливо продемонструвала, що обрана тема «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри» є актуальною на сучасному етапі розвитку суспільства. За результатами роботи конференції підготовлено збірник тез доповідей учасників конференції.

1234567910111213