Переможці Першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2017–2018 н. р. — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Переможці Першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2017–2018 н. р.

2017 02 28

Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей 2017–2018 н. р.

З 30 жовтня 2017 року по 2 лютого 2018 року на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 року № 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017–2018 навчальному році» в інституті було проведено перший тур Конкурсу за галузями знань: «Право», «Соціальна робота», «Політологія», «Фінанси і кредит», «Українська мова, література (з методикою їх викладання)».

Best SneakersNike Running

 Відповідно до наказу директора інституту від 02.10.2017 р. № 53 «Про організацію та проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017–2018 навчальному році» для об’єктивності визначення переможців було створено конкурсну комісію з числа досвідчених фахівців, які розглянули подані роботи та визначили найкращі з них, врахувавши актуальність, новизну та практичне значення наукових результатів.

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ БУЛО ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ:

 

І місце – Сорочан І. В. (група ДП–116, наукова робота «Лексико-семантична характеристика сучасних прізвищ м. Кропивницького»; керівник: завідувач кафедри філософських та гуманітарних наук, кандидат філологічних наук, доцент Чорноус О. В.);

ІІ місце – Котова А. С. (група ДСР–115, наукова робота «Казкотерапія у соціально-психологічній реабілітації дітей з особливими потребами»; керівник: доцент кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук Тернавська Т. А.);

ІІІ місце – Панченко В. О. (група ДСР–115, наукова робота «Модернізація системи надання соціальних послуг в Україні на сучасному етапі»; керівник: завідувач кафедри соціальної роботи, кандидат філософських наук Косенко В. Д.);

ІV місце – Паршін Б. В. (група ДОА–114, наукова робота «Історико-економічні аспекти аналізу кризових тенденцій в світі»; керівник: доцент кафедри соціальної роботи, кандидат психологічних наук Шаумян О. Г.);

V місце – Заверзаєв С. С. (група ДП–116, наукова робота «Методологія політичних досліджень»; керівник: професор кафедри філософських та гуманітарних наук, кандидат філософських наук, доцент Рубан Л. О.).

Зазначені вище роботи відправлені на розгляд галузевих конкурсних комісій для участі в другому турі Конкурсу, який відбудеться в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Київському національному торговельно-економічному університеті, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Відділ організації науково-дослідної роботи висловлює вдячність усім, хто брав активну участь у першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Вітаємо переможців першого туру Конкурсу!

Бажаємо нашим студентам успіху та чекаємо нових перемог!