Переможці Першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016–2017 н. р. — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Переможці Першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016–2017 н. р.

2017 02 28

Перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

2016–2017 н. р.

З 30 жовтня по 12 грудня 2016 року на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 року № 1266 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016–2017 навчальному році» в інституті було проведено перший тур Конкурсу за галузями знань: «Корекційна та соціальна педагогіка», «Соціолінгвістика», «Соціологічні науки», «Українська мова та література (у т. ч. методика їх викладання)», «Юридичні науки».

Running Sneakers StoreNike

 Відповідно до наказу директора інституту від 24.10.2016 р. № 64 «Про організацію та проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016–2017 навчальному році» для об’єктивності визначення переможців було створено конкурсну комісію з числа досвідчених фахівців, які розглянули подані роботи та визначили найкращі роботи з них, врахувавши актуальність, новизну та практичне значення наукових результатів.

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ БУЛО ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦІВ:

 

І місце – Котова А. С. (група ДСР–115, наукова робота «Сучасний досвід становлення волонтерства на Кіровоградщині»; керівник: доцент кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук Тернавська Т. А.);

ІІ місце – Гольник О. О. (група КП–214, наукова робота «Мовні та мовленнєві помилки в текстах судових рішень»; керівник: професор кафедри філософських та гуманітарних наук, кандидат філологічних наук, доцент Чорноус О. В.);

ІІІ місце – Панченко В. О. (група КСР–215, наукова робота «Модернізація системи надання соціальних послуг»; керівник: завідувач кафедри соціальної роботи, кандидат філософських наук Косенко В. Д.);

ІV місце – Гуць А. О. (група ДСР–115, наукова робота «Специфіка коментарів на сторінках ВК»; керівник: доцент кафедри соціальної роботи, кандидат філологічних наук Акімова Н. В.);

V місце – Герасименко І. А. (група ДП–115, наукова робота «Порівняльний аналіз реформування поліції різних країн»; керівник: завідувач кафедри філософських та гуманітарних наук, кандидат філософських наук, доцент Ігнатьєв В. А.).

Зазначені вище роботи відправлені на розгляд галузевих конкурсних комісій для участі в другому турі Конкурсу, який відбудеться в Житомирському державному університеті ім. І. Франка, Київському університеті ім. Б. Грінченка, Львівському національному університеті ім. І. Франка, Національному юридичному університеті ім. Я. Мудрого, Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди.

Відділ організації науково-дослідної роботи висловлює вдячність усім, хто брав активну участь у першому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Вітаємо переможців першого туру Конкурсу!

Бажаємо нашим студентам успіху та

чекаємо нових перемог!