Викладачі кафедри публічного та приватного права — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Викладачі кафедри публічного та приватного права

Склад кафедри:

 1. Степанов Павло Леонідович – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.
 2. Литвин Іван Іванович - професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент.
 3. Абакумова Юлія Вікторівна - професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент.
 4. Заставська Лариса Павлівна - професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 5. Кричун Юрій Анатолійович - професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.
 6. Фільштейн Володимир Леонідович - професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 7. Шаркова Ганна Юріївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
 8. Дегтярьова Світлана Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.
 9. Дубенко Олександр Іванович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України
 10. Цигульський Сергій Миколайович - доцент кафедри, кандидат історичних наук
 11. Гордуз Олена Анатоліївна - старший викладач кафедри
 12. Ломоносова Людмила Борисівна - старший викладач кафедри
 13. Шилан Володимир Іванович – старший викладач кафедри.

Степанов Павло Леонідович
завідувач кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук

1stepanovНародився 6 січня 1979 року у м. Кіровограді. У 2001 році закінчив Одеський інститут внутрішніх справ. Отримав вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст зі спеціальності правоохоронна діяльність та кваліфікацію - юрист. У 2002 році магістратуру Національного університету внутрішніх справ. Здобув повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр зі спеціальності правоохоронна діяльність.

З 2002 по 2005 роки ад’юнкт стаціонару ад’юнктури кафедри кримінального процесу Харківського Національного університету внутрішніх справ.

У 2008 році в спеціалізованій вчені раді Київського національного університету внутрішніх справ МВС України захистив дисертаційне дослідження ”Закриття кримінальних справ у зв’язку з дійовим каяттям” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики.

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць. Коло наукових інтересів – закриття кримінальних проваджень і звільнення від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими підставами.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача


Литвин Іван Іванович
професор кафедри публічного та приватного права, доктор юридичних наук, доцент

Litvin I IНародився 20 червня 1964 року.

У 1999 році закінчив Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

У 2005 році закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

У 2010 році захистив дисертацію на тему «Адміністративно-правове регулювання взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування». Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 10.03.2010 року присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.01.2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

З 2001 по 2011 рік працював у Кіровоградському юридичному інституті Харківського національного університету внутрішніх справ на посаді начальника факультету заочного та дистанційного навчання працівників ОВС.

З 2011 року по теперішній час – директор ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».

У лютому 2017 року захистив дисертацію за спеціальністю "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" та здобув науковий ступінь доктора юридичних наук.

Автор понад 80 наукових праць.

Коло наукових інтересів: теоретичні проблеми взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, надання освітніх послуг в Україні.

Електронна адреса для зв’язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача


Абакумова Юлія Вікторівна
професор кафедри публічного та приватного права, доктор юридичних наук, доцент

1abakymovaНародилася 10 липня 1980 року у м. Запоріжжя. У 2000 році закінчила Запорізький інститут державного та муніципального управління. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. У 2003 році закінчила магістратуру Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління», отримала повну вищу освіту зі спеціальності «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права (спеціалізація науково-педагогічна).

У 2007 році в спеціалізованій вченій раді Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого захистила дисертаційне дослідження «Кримінальна відповідальність особи за вчинення злочину при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права.

10 липня 2013 року у спеціалізованій вченій раді Класичного приватного університету захистила дисертаційне дослідження «Теорія співучасті в кримінальному праві Україні» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Автор понад 40 наукових праць.

В коло її наукових інтересів входить розроблення актуальних питань інституту співучасті.

Список наукових праць викладача


Заставська Лариса Павлівна
професор кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент

ЗаставськаНародилася 25 жовтня 1967 року в м. Мелітополі.

1997 року закінчила Запорізький інститут державного і муніципального управління за спеціальністю «Правознавство».

У 2004 році рішенням спеціалізованої вченої ради інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право.

У 2006 році рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права.

У 2014 році рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання професора кафедри цивільного, господарського та трудового права.

З 2002 року працювала завідувачем відділу аспірантури та докторантури Запорізького інституту державного та муніципального управління.

З 2018 року працює професором кафедри публічного та приватного права ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».

Автор понад 35 наукових праць.

Коло наукових інтересів: аграрне право, екологічне право України.

Список наукових праць викладача


Кричун Юрій Анатолійович
професор кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент

Народився 12 квітня 1981 р. у м. Кіровоград.

У 2002 році закінчив Одеський інститут внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», отримав кваліфікацію «юрист». У 2003 році закінчив Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», отримав кваліфікацію «юрист». У 2005 році закінчив ад’юнктуру Одеського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ, 21.12.2005 року захистив дисертаційне дослідження на тему «Основи виявлення та розслідування корисливо-насильницьких злочинів» та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. У 2007 році отримав диплом «Доктор філософії».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права та кримінології.

Є автором та співавтором понад 60-ти наукових праць, з яких більше 10-ти навчальних та навчально-методичних посібників.

До кола наукових інтересів входять питання кримінально-правової характеристики та кваліфікації корисливих та насильницьких злочинів, забезпечення прав і обов’язків сторін в кримінальному процесі, захист прав та інтересів осіб під час виконання та відбування кримінальних покарань тощо.

З 2009 р. є членом Міжнародної поліцейської асоціації, а з 2011 р. є членом громадської ради УМВС України в Кіровоградській області, з 2011 р. займається адвокатською діяльністю.

Відповідає за організацію навчально-методичної роботи кафедри та якість навчання студентів з дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача


Шаркова Ганна Юріївна
доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент

ШарковаНародилася 31 липня 1983 року.

2005 року закінчила з відзнакою Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

2006 року закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та здобула кваліфікацію магістра права.

У 2011 році захистила дисертацію «Договір консалтингу» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, м. Київ).

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.01.2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу.

З вересня 2006 року по вересень 2011 року працювала на посаді викладача кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2011–2014 роках обіймала посаду заступника директора з навчально-методичної та наукової роботи Кропивницького інституту державного та муніципального управління.

З листопада 2014 року й дотепер працює заступником директора з навчально-методичної та наукової роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління».

Автор понад 40 наукових праць, двох законопроектів до Цивільного кодексу України, пропозицій до змін чинного законодавства, які були розглянуті на засіданні колегії суддів Апеляційного суду Кіровоградської області.

Коло наукових інтересів: державне управління освітою в умовах демократизації суспільства, реформа вищої освіти в Україні, питання надання освітніх послуг навчальними закладами та ВНЗ.

Електронна адреса для зв’язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача


Дегтярьова Світлана Володимирівна
доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук

Дегтярьова Світлана Володимирівна народилася 11 грудня 1978 року.

У 2001 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.

З 1997 року обіймала посади юриста в різних підприємствах та була членом Кіровоградської міської організації Союзу юристів України.

З 2002 року здійснювала діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

З 2008 року по даний час перебуває на посаді судді Кіровоградського окружного адміністративного суду.

Відповідно до рішення Ради Суддів України №70 від 11.12.2014 року працювала в складі робочої групи з підготовки коментарю до Кодексу суддівської етики, затвердженого V з’їздом суддів України 24 жовтня 2002 року (у редакції затвердженій ХІ черговим з’їздом суддів України 22 лютого 2013 року).

В 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади здійснення митного контролю в Україні».

З 2016 року розпочала науково-педагогічну діяльність на посаді доцента кафедри публічного та приватного права Кропивницького інституту державного та муніципального управління.

Автор понад 6 наукових праць.

Сфера наукових інтересів – податкове право, зокрема, але не виключно, - актуальні питання адміністрування податку на додану вартість; митне право; адміністративний процес; суддівська етика.


Дубенко Олександр Іванович
доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України

ДубенкоНародився 31 серпня 1968 року в м.Кіровограді.

У 2001 році закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародне право» та здобув кваліфікацію магістра міжнародного права.

У 2009 році в Національному університеті державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки особи». У 2011 році було присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

Автор більше 20 наукових праць. Сфера наукових інтересів – теоретичні аспекти дослідження проблем забезпечення безпеки особи; місце та роль органів внутрішніх справ у системі суб’єктів забезпечення безпеки особи; проблеми забезпечення права громадян на безпеку у світлі актуальних тенденцій суспільного розвитку.

Список наукових праць викладача


Цигульський Сергій Миколайович
доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат історичних наук

ЦигульськийНародився 15 листопада 1988 року.

2012 року закінчив факультет історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

2015 року в державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди» захистив дисертацію «Козацтво Лівобережної України: економічний, соціально-правовий, військовий і політичний аспекти (кін. XVIII – поч. ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Автор 5 наукових статей з проблем історії України. Коло наукових інтересів: історія України, історія держави та права України.

Електронна адреса для зв’язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача


Гордуз Олена Анатоліївна
старший викладач кафедри

Гордуз Олена АнатоліївнаНародилася 24 лютого 1982 року у м. Городище Черкаської області.

У 2001 році закінчила педагогічний університет ім. Володимира Винниченка.

У 2004 році закінчила навчання у Харківському національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

З 2013 року – адвокат Ради адвокатів Кіровоградської області.

Коло наукових інтересів: трудове право, цивільне право.

Електронна адреса для зв'язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача


Ломоносова Людмила Борисівна
старший викладач кафедри

ЛомоносоваНародилася 29 січня 1968 року.

У 1988 році закінчила філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна за спеціальністю «Російська мова і література», здобувши кваліфікацію вчителя російської мови і літератури.

У 2006 році закінчила навчання в Національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

Електронна адреса для зв’язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

.

 

 

 


Супрун Володимир Миколайович – 

доцент кафедри публічного та приватного права

suprun

Закінчив Кіровоградський державний педагогічний університет

ім. Володимира Винниченка, історичний факультет (2002 р.), Харківський економіко-правовий університет Національного університету внутрішніх справ (2004 р.), спеціальність «Правознавство».

З 2006 по 2009 рр. навчався в ад’юнктурі Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2010 р. захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень, на тему: «Теоретико-правові основи інформаційного суверенітету».

Коло наукових інтересів: становлення державності України, право на інформацію, теоретико-правові основи обігу інформації, інформаційна безпека.

Наукові праці: є автором понад 20 наукових праць.

 


ФОМІЧОВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ – 
доцент кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук

fomichev

Народився 06листопада 1986 року.

У 2007 р. закінчив Кіровоградський інститут Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.

У 2008 р. закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук (спеціальність 12:00:09кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
26 лютого 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу і криміналістики.

08.2003 – 05.2012 рр. - УМВС України в Кіровоградській області.

09.2012 – 08.2013 рр. старший викладач кафедри Кіровоградського інституту розвитку людини «Україна».

У серпні 2013 р. отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Вересень 2018 – грудень 2018 рр. доцент кафедри правових дисциплін Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З грудня 2018 р. по серпень 2019 року завідувач кафедри правових дисциплін Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З вересня 2019 року по теперішній час доцент кафедри публічного та приватного права Кропивницького інституту державного та муніципального управління.

Автор понад 20 наукових праць.

Коло наукових інтересів: рейдерство, поглинання суб’єктів господарювання, доказування злочинів.


Швець Роман Юрійович – 
старший викладач кафедри публічного та приватного права.

shvec

Народився 27 травня 1979 року, м. Кіровоград (Кропивницький).

У 2000 році закінчив Кіровоградський кооперативний технікум економіки і права імені М.П. Сая.

У 2014 році закінчив інститут права ім. Володимира Сташиса Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію магістра з права.

З 2019 року – адвокат Ради адвокатів м. Києва.

Коло наукових інтересів: кримінальне право, господарське право.

Електронна адреса для зв’язку з викладачем: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових праць викладача