Правила прийому — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
  • Головна
  • Вступ до коледжу
  • Правила прийому

Правила прийому до коледжу

Правила прийому до Коледжу на 2019 рік


 

Правила прийому до Коледжу на 2018 рік (зміни до Правил прийому)

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Таблиця 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Таблиця 5. Перелік вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які добули неповну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста), ОС бакалавра, спеціаліста, магістра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Таблиця 6. Перелік спеціальностей Коледжу приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Правила прийому до Коледжу на 2017 рік

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Коледж приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Коледж приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Таблиця 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Таблиця 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Таблиця 4. Перелік вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які добули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого працівника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого

Таблиця 5. Перелік вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які добули неповну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Таблиця 6. Перелік спеціальностей Коледжу приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

Друк