Прийом заяв і документів — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
  • Головна
  • Вступ до інституту
  • Прийом заяв і документів

Прийом заяв і документів

  Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти 
проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2020 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 30 серпня 2020 року
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, що проводить інститут

о 18.00 годині

16 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які    вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18.00 годині

22 липня 2020 року

Строки проведення інститутом співбесід 16-18 липня 2020 року
Строки проведення інститутом вступних іспитів

01-12 липня 2020 року

13-22 липня 2020 року

(додаткова сесія)

Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

     не пізніше 12.00

      20 липня 2020 року

Термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів) для осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 30 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників, які були рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 30 вересня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів 01 серпня 2020 року
Термін виконання вимог до зарахування (надання оригіналів документів) вступниками, які отримали рекомендації не пізніше 30 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2020 року

   Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників
на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) або на перший (зі скороченим терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 
проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

22 липня 2020 року

Строки проведення інститутом фахових випробувань 23 липня – 30 липня 2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 

1 серпня 2020 року

Термін зарахування вступників не   пізніше 30 серпня 2020 року

  

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників 
 для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
проводяться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня 2020 року
Завершення реєстрації та роботи електронних кабінетів вступників 30 серпня 2020 року
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 06 травня – 03 червня 2020 року (18.00)
Складання в ПВНЗ КІДМУ додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 06 травня – 29 травня 2020 року

Прийом заяв та документів для осіб, які

вступають на основі вступних іспитів

17 червня – 25 червня 2020 року

Прийом заяв та документів для осіб, які

вступають на основі результатів єдиного

вступного іспиту

05 липня – 22 липня 2020 року
Основна сесія єдиного вступного іспиту 01 липня 2020 року
Додаткова сесія

Проводиться в строки,

встановлені Міністерством освіти і науки України

Проведення ПВНЗ КІДМУ фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит 05 липня – 26 липня 2020 року
Надання ПВНЗ КІДМУ рекомендацій для зарахування 05 серпня 2020 року

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

не пізніше 30 серпня 2020 року
Наказ про зарахування не пізніше 30 серпня 2020 року