Кафедра соціальної роботи — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи створена 1 вересня 2015 року для забезпечення підготовки студентів спеціальності «Соціальна робота». Її очолив кандидат філософських наук Косенко Володимир Дмитрович.

Кафедра успішно співпрацює з усіма підрозділами інституту, а також з професорсько-викладацьким складом інших вищих навчальних закладів України.

Наукова діяльність кафедри представлена широким спектром наукових розвідок з актуальних проблем соціальної роботи, філософії, лінгвістики, педагогіки, здоров’язбережувальної компетентності, що відповідає науковій темі кафедри: «Інноваційні методи та підходи соціально-гуманітарних наук». Результати наукової роботи публікуються у фахових виданнях України, оприлюднюються під час виступів на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Професорсько-викладацьким складом кафедри видано монографії «Інтернет-комунікація: психолінгвістичний аналіз» (доц. Акімова Н. В., 2014 рік), «Уроджені аномалії і розумова відсталість дітей та особливості їх виховання і навчання (на прикладі Кіровоградської області; генетико-біологічний і педагогічний аспекти)» (ст. викл. Марчак К. В., 2014 рік). Доцентом кафедри Акімовою Н. В. Було підготовлено низку навчально-методичних посібників, зокрема «Методичні рекомендації по підготовці до державного іспиту «Педагогіка та методики початкового навчання» на рівень бакалавра» (2013 р.),  «Методичні рекомендації по підготовці до державного іспиту «Психологія» (2013 р.).

Викладачі та студенти кафедри залучаються до всеукраїнських та міжнародних грантів. Зокрема, доцент кафедри Акімова Н. В. бере участь у міжнародних грантах: «Громадянська освіта: пошук нових підходів до успішного впровадження Національної програми громадянської освіти в Україні» та «Навчальні програми професійного зростання» Агентства США з міжнародного розвитку, що адмініструється Консорціумом із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. Зазначені програми спрямовані на вдосконалення громадянської освіти та соціальної роботи в Україні через залучення зарубіжного досвіду. В межах цих проектів передбачено безкоштовні навчальні поїздки до Франції та Польші. Студенти інституту мають можливість випробувати себе у Проектах Академії МВА Intarnational, здобувати перші навики соціальної роботи, використовуючи онлайн-гранти «Добродел».

На кафедрі працює науковий гурток студентів «Психологія розуміння», що займається психологічними аспектами розуміння, який очолює фахівець з питань психолінгвістики Акімова Н. В. Студенти систематично готують доповіді, презентації, пишуть наукові роботи для участі в наукових конференціях різного рівня. Під час засідань гуртка обговорюються різні проекти та гранти, зорієнтовані на студентську молодь.

Кадровий склад кафедри соціальної роботи забезпечує викладання наступних дисциплін:

1. Вікова фізіологія
2. Вступ до спеціальності
3. Галузеві соціології
4. Деонтологія
5. Загальна соціологія
6. Історія соціальної роботи
7. Історія та теорія соціології
8. Методика соціальних досліджень
9. Основи соціоекології
10. Правові засади соціальної роботи
11. Прикладні методики соціальної роботи
12. Психологія
13. Соціальна педагогіка
14. Соціальна політика в Україні
15. Соціологія
16. Спеціалізовані служби у соціальній сфері
17. Теорія соціальної роботи
18. Юридична психологія