Кафедра філософських та гуманітарних дисциплін — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Кафедра філософських та гуманітарних дисциплін

Історія кафедри філософських та гуманітарних дисциплін починається з моменту заснування ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» у 2014 р., коли в навчальному закладі для забезпечення підготовки фахівців із базових навчальних дисциплін гуманітарного профілю було створено кафедру гуманітарних та економічних дисциплін. З 2017 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Чорноус О. В.

Головною особливістю кафедри філософських та гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі працюють зі студентами всіх спеціальностей, допомагаючи їм виробити навички та уміння при вивченні мовних дисциплін, а також дисциплін, що формують філософсько-наукові основи світогляду, дають уявлення про історичні процеси, спрямовані на фізичний розвиток тощо.

Важливим фактором успішної діяльності структурного підрозділу є його науково-педагогічний потенціал. Сьогодні на кафедрі філософських та гуманітарних дисциплін на постійній основі працюють кандидати наук, професори та доценти, які успішно співпрацюють з усіма підрозділами інституту, а також іншими вищими навчальними закладами України у напрямках освітньої, науково-дослідної, навчальної, виховної та організаційної діяльності.

Наукова діяльність кафедри представлена широким спектром наукових розвідок з актуальних проблем мовознавства, історії, філософії, що відповідає науковій темі кафедри: «Новітні парадигми в філософських та гуманітарних дослідженнях». Результати наукової роботи викладачів публікуються у фахових виданнях України, оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях. За час роботи кафедри видано монографію «Націософія» (доц. Ігнатьєв В. А.), навчальний посібник «Соціологія» (доц. Ігнатьєв В. А.), навчальне видання «Українська мова за професійним спрямуванням: тестові завдання» (доц. Чорноус О. В.).

За активної участі викладачів кафедри були проведені предметні олімпіади з історії України та математики, круглі столи з актуальних проблем освіти та науки.

З метою залучення студентів до наукової роботи на кафедрі функціонує науковий гурток.

Загалом кадровий склад кафедри забезпечує викладання в інституті таких дисциплін:

 • іноземна мова;
 • іноземна мова (додаток до основного курсу);
 • латинська мова;
 • українська мова (за професійним спрямуванням);
 • філософія;
 • логіка;
 • релігієзнавство;
 • політологія;
 • історія української культури;
 • історія України;
 • безпека життєдіяльності;
 • основи охорони праці;
 • етика та естетика;
 • професійна етика;
 • фізичне виховання;
 • основи християнської традиції;
 • релігійні культури в Україні;
 • релігійна етика.

Викладачі кафедри мають не тільки значний досвід педагогічної й наукової діяльності, але й приділяють значну увагу формуванню духовної культури студентів. Особливо цьому сприяє робота православного храму на честь святих рівноапостольних Кирила та Мефодія, де студенти мають можливість отримати духовну допомогу.

На Кіровоградщині це перший вищий навчальний заклад, який на своїй території має власний храм, освячений  Владикою Іоасафом. Тож керівництво інституту й кафедра філософських та гуманітарних дисциплін турбуються не лише про теоретичні знання студентів відповідно до фаху, але й про їхні духовні цінності, що є вважливою частиною нашого життя.

Положення про кафедру філософських та гуманітарних дисциплін